? Bài viết: Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ninh Đa: Hoàn thành tốt những hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ trong nửa đầu nhiệm kỳ (2016-2021) | Ủy Ban Nhân Dân Phường Ninh Đa | uy-ban-nhan-dan-phuong-ninh-da
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

Bài viết: Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ninh Đa: Hoàn thành tốt những hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ trong nửa đầu nhiệm kỳ (2016-2021)

Bài viết: Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ninh Đa:  Hoàn thành tốt những hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ trong nửa đầu nhiệm kỳ (2016-2021)
Trong nửa đầu nhiệm kỳ (2016-2021), Hội LHPN phường Ninh Đa thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong bối cảnh tình hình trong nước có nhiều thuận lợi, nhiều sự kiện chính trị quan trọng diễn ra. Tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh năm (2016-2021) tăng trưởng với tốc độ cao; các lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục phát triển; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững và ổn định; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên; công tác vận động phụ nữ thường xuyên được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội LHPN thị xã, sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ đã đưa phong trào Hội ngày một lớn mạnh góp phần quá trình xây dựng đô thị văn minh tại địa phương.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ (2016-2021), Hội LHPN phường Ninh Đa thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong bối cảnh tình hình trong nước có nhiều thuận lợi, nhiều sự kiện chính trị quan trọng diễn ra. Tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh năm (2016-2021) tăng trưởng với tốc độ cao; các lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục phát triển; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững và ổn định; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên; công tác vận động phụ nữ thường xuyên được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội LHPN thị xã, sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nhiệt tình, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ đã đưa phong trào Hội ngày một lớn mạnh góp phần quá trình xây dựng đô thị văn minh tại địa phương.

Hội LHPN phường đến nay có 2.936 hội viên với 10 chi hội phụ nữ tại 10 tổ dân phố. Trong suốt thời gian qua. Hội LHPN Phường luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế mới, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn phường; Mỗi cán bộ, hội viên cũng đã phát huy tinh thần, trách nhiệm phấn đấu để hoàn thiện mình, tích cực tham gia các phong trào thi đua " Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", " Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dưng gia đình văn minh hạnh phúc", "Xây dựng gia dình 5 không, 3 sạch", hoàn thành chỉ tiêu thi đua của tổ chức mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Trong thời gian qua, Thực hiện chương trình công tác Hội, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã Ninh Hòa và Đảng ủy phường Ninh Đa, Hội LHPN phường đã xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ cả năm và từng tháng, quý, cán bộ, hội viên Hội LHPN phường đã tích cực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong nửa nhiệm kỳ qua, cụ thể: Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước của Hội, tuyên truyền về phẩm chất, truyền thống của phụ nữ Việt Nam, tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình và vận động hội viên tham gia các hoạt động, phong trào của cụm dân cư, tổ dân phố, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị.

          Trong hoạt động Hội đã Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. BCH Hội đã chỉ đạo vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền: 26.500.000đ; treo cờ Tổ quốc nhân dịp lễ, Tết; thực hiện nghiêm các quy định về ATGT, VSATTP; không sản xuất, buôn bán và đốt pháo; tham gia tích cực vào ngày hội văn hóa, thể thao do UBND phường tổ chức. Lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII Hội LHPN 7 phường đã tổ chức giao lưu giã ngoại tại khu du lịch Dốc lết nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đồng thời Hội phối hợp với UBND phường tổ chức Hội trại hưởng ứng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 với 10/10 chi hội phụ nữ tham gia, hoạt động hội trại thu hút trên 600 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Đã tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến cán bộ BCH, chi, tổ hội có 1523 chị tham gia dự nghe. Hội đã mở lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh khánh hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, 10 lớp tại 10 chi hội, có 1.075 chị tham gia dự. Hội tiếp tục phối hợp với công an phường Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Hội đã triển khai đến 10/10 chi hội để tuyên truyền, vận động gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ và người thân không vi phạm pháp luật. Qua đó đã tổ chức cho 1.560 lượt gia đình hội viên phụ nữ ký cam kết thực hiện không để con em vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" Hội đã tổ chức triển khai tuyên truyền các tiêu chí của cuộc vận động đến 2.443/2.443 hộ gia đình hội viên, phụ nữ (đạt 100%). Đối với những hộ chưa đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, Hội tiếp tục khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách thị xã để các hộ tiếp cận, đến nay có 165 hộ đã tiếp cận được các nguồn vốn như vốn vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, NSVSMT, trong đó có 10 hộ gia đình chưa đạt tiêu chí được hộ đăng ký giúp đỡ. Tổ chức 20 buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tuyên truyền bảo vệ môi trường, tuyên truyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, thu hút 650 chị dự nghe. Đồng thời Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình thực hiện Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” thông qua các nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn từ tổ phụ nữ tiết kiệm tại các chi hội. Kết quả, đã giúp giúp 102 chị mượn không lấy lãi với số tiền 680 triệu đồng. Đồng thời Hội còn duy trì hoạt động câu lạc bộ “Xây dựng Gia đình hạnh phúc” tại TDP Phú Diêm…thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Trong năm 2018 Hội giới thiệu 03 gương cá nhân là chị Nguyễn Thị Lấn - TDP Tân Kiều - Trồng xoài úc, xoài lai ghép cành, chăn nuôi bò - Vợ chồng chị Lấn trồng xoài úc và xoài lai ghép cành kết hợp chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản với diện tích canh tác, trồng trọt trên 2 ha. Gia đình chị luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất với kỹ thuật ghép cành và nuôi bò sinh sản chất lượng cao. Mỗi năm gia đình thu được lợi nhuận trên 200 triệu đồng; Chị Võ Thị Nô – TDP Vạn Thiện - Xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan, học giỏi - Chị Võ Thị Nô hiện là trưởng ban công tác Mặt Trận, chi hội phó phụ nữ tổ dân phố Vạn thiện, phường Ninh Đa. Gia đình chị gồm ba thế hệ sinh sống hòa thuận “ Kính trên nhường dưới”. Chị luôn là người mẹ, người vợ, người con dâu tốt, hết lòng chăm lo cho chồng con, hiếu thuận với mẹ chồng. Gia đình chị nhiều năm liền đều đạt gia đình văn hóa, các con trưởng thành, được ăn học thành tài, có công ăn việc làm ổn định; Chị Trần Thị Thúy Phượng, chị là phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi với mặt hàng bánh mì không chứa chất phụ gia độc hại, cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội đã đăng ký với Đảng ủy phường thực hiện công trình cây xanh với chiều dài hơn 1km tại TDP Hà Thanh 2, tổng kinh phí 3,5 triệu đồng góp phần giữ gìn cảnh quan quan môi trường sống, đồng thời tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu. Tổ chức ra  mắt mô hình “ Quán nước tuyên truyền ATGT” tại chi hội phụ nữ TDP Hà Thanh 2 với 8 thành viên, do chị Nguyễn Thị Thu Nga làm tổ trưởng. Mô hình hoạt động dựa vào kinh phí xã hội hóa, người dân tham dự chương trình sẽ được dùng nước giải khát miễn phí và nghe tuyên truyền về Luật ATGT, mỗi quý mô hình sẽ tổ chức tuyên truyền 1 lần.

          Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Hội LHPN phường đã xây dựng kế hoạch Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn các chi hội thực hiện bằng cách tiếp tục duy trì mô hình "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm", tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày; duy trì 117 nhóm chị em giúp nhau, tiết kiệm 100.000đ/hv/năm; có 658 hộ gia đình hội viên dùng bình nước nóng bằng năm lượng mặt trời. Đồng chí Chủ tịch Hội đã chủ động xây dựng Kế hoạch tu dưỡng rèn luyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh và "Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh",  niêm yết tại phòng làm việc để cán bộ, hội viên, nhân dân tiện theo dõi, giám sát, đóng góp ý kiến trong quá trình công tác. Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, tham gia xây dựng đô thị văn minh. Hội phụ nữ phường đôn đốc các tổ vốn trả lãi, gốc theo đúng quy định của ngân hàng chính sách xã Hội; Tổng số vốn vay tính đến thời điểm hiện tại Hội LHPN phường đang quản lý: 18.964.780.000 đồng/754 hộ, không có nợ quá hạn. 100% các thành viên vay vốn đều tham gia tiết kiệm hàng tháng, cơ bản các hộ vay vốn sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích. Đã xây dựng và triển khai các Kế hoạch kiểm tra hoạt động vay vốn, Hướng dẫn triển khai công tác dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm và truyền thông kiến thức.Tiến hành rà soát nhu cầu học nghề để chuẩn bị cho việc mở lớp nghề trong thời gian đến. Duy trì phong trào tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần và các ngày lễ, Tết;  chỉ đạo các chi hội phụ nữ tiếp tục thực hiện việc tự quản VSMT theo địa bàn Tổ dân phố, giám sát việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Huy động 10/10 chi hội với đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tại các chi hội phối hợp với UBND phường ra quân tổng VSMT tại các khu vực công cộng: tuyến đường chính của phường thu hút sự quan tâm và nâng cao tinh thần tự giác của nhân dân trong việc cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Trong đợt ra quân đồng bộ, quyết liệt của chính quyền và Công an phường theo kế hoạch số 92 của UBND phường, cán bộ Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tại TDP chấp hành nghiêm túc các quy định về giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định: Cán bộ thường trực Hội đã thực hiện tốt việc đăng tải cập nhật thông tin, phối hợp viết tin bài trên cổng thông tin điện tử của thị xã và Phường; Vận hành tốt phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Xây dựng và triển khai Chương trình, Kế hoạch công tác Hội hàng năm tới các chi hội; Kế hoạch thực hiện năm kỷ cương hành chính, kế hoạch liên tịch giữa UBMTTQ và các đoàn thể trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Hội LHPN phường phối hợp với UBMTTQ tổ chức Hội nghị giám sát đối với UBND phường về thực hiện phương án cơ giới hóa thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn phường. Phối hợp với bộ phận Tư pháp phường tổ chức tuyên truyền Bộ Luật Dân sự năm 2015; Trợ giúp pháp lý cho 120 cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Phối hợp với các đoàn thể của phường tổ chức 01 buổi học tập quán triệt nghị quyết trung ương IV về tiếp tục "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh" đến 1.412 cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Tuy nhiên, BCH Hội đã chỉ ra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục về công tác nộp báo cáo tháng, các bài thi viết còn hạn chế cả về số lượng và nội dung; Số lượng hội viên được giới thiệu việc làm còn ít, chưa mở được lớp dạy nghề trong thời gian qua. Mô hình tổ tự quản phụ nữ hiệu quả chưa cao. Các phong trào thi đua và hoạt động Hội còn chung chung, chưa được cụ thể hóa, phong trào phụ nữ phát triển chưa đồng đều giữa các chi hội phụ nữ. Công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên phụ nữ còn mang tính hình thức, chưa sâu rộng. Kinh phí hoạt động hạn chế, không đủ đáp ứng yêu cầu công việc của hội hiện nay. Hoạt động phong trào chủ yếu dựa vào lòng nhiệt tình của chị em nên ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả công tác. Trong quá trình thực hiện Hội gặp không ít khó khăn như: Vận động các khoản đóng góp theo quy định, thành lập các tổ chức tự nguyện.

          Với những biện pháp triển khai linh hoạt, hiệu quả, các hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ  đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ hội viên phụ nữ, đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết giúp chị em phấn khởi tự tin, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, từng bước nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, từ đó đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của địa phương trong nửa nhiệm kỳ và những năm tiếp theo./.

                                                                   Ninh Đaq, ngày 21/5/2019

                                                                                 Biên tập

 

 

                                                                                   Ái Vân

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/2/2023 3:30:10 PM

^ V? ??u trang