? BÁO CÁO
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020
Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Ngày 11/9/2020 UBND phường Ninh Đa ban hnahf báo cáo số 202/BC-UBND về Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 29/6/2020 UBND phường Ninh Đa Ban hành báo cáo số 145/BC-UBND về Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019
Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/1/2023 10:46:09 AM

^ V? ??u trang