? CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 08/3/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày 08/3/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

Ngày 08/3/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Ngày 09/02/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Ngày 09/02/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Ngày 09/02/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Ngày 09/02/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Ngày 09/02/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Ngày 09/02/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa phường Ninh Đa.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa phường Ninh Đa.

Ngày 04/11/2021 UBND phường Ninh Đa ban hành quyết định số 561/QĐ-UBND của UBND phường Ninh Đa về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa phường Ninh Đa.
BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI
TRƯỜNG ĐIỆN TỬ QUÝ I NĂM 2021

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ QUÝ I NĂM 2021

Ngày 12/3/2021 UBND phường đã ban hành báo cáo số 43/BC-UBND về CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ QUÝ I NĂM 2021
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phường Ninh Đa năm 2020

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phường Ninh Đa năm 2020

Ngày 15/01/2021 UBND phường ban hành báo cáo số 03/BC-UBND về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phường Ninh Đa năm 2020
Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến trên dịch vụ công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến trên dịch vụ công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến trên dịch vụ công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa
UBND Phường Ninh Đa: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

UBND Phường Ninh Đa: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, UBND phường Ninh Đa đã chỉ đạo bộ phận Đài truyền thanh, các ban ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền về nộp hồ sơ trực tuyến.
Đổi mới phương thức làm việc để phù hợp với đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Ninh Đa

Đổi mới phương thức làm việc để phù hợp với đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Ninh Đa

Nhằm thực hiện các biện pháp phù hợp trong đợt cao điểm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường Ninh Đa. Ngày 07/7/2021, Ủy ban nhân dân phường ban hành văn bản về việc đổi mới phương thức làm việc để phù hợp với đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Ninh Đa.
thông báo về việc công khai danh mục thủ tục hành chính sử đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã NInh Hoà

thông báo về việc công khai danh mục thủ tục hành chính sử đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã NInh Hoà

thông báo về việc công khai danh mục thủ tục hành chính sử đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã NInh Hoà
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/1/2023 9:32:12 AM

^ V? ??u trang