? Chế độ, chính sách lao động
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Chế độ, chính sách lao động

Hiệu quả vốn vay tín dụng chính sách

Hiệu quả vốn vay tín dụng chính sách

Hiệu quả vốn vay tín dụng chính sách
Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ninh Hòa: Thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển kinh tế

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ninh Hòa: Thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển kinh tế

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ninh Hòa: Thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển kinh tế
Kết nối việc làm cho người lao động

Kết nối việc làm cho người lao động

Kết nối việc làm cho người lao động
Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội giúp người dân cải thiện đời sống trong đại dịch Covid -19

Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội giúp người dân cải thiện đời sống trong đại dịch Covid -19

Nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội giúp người dân cải thiện đời sống trong đại dịch Covid -19
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2020
Thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thị xã

Thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thị xã

Thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thị xã
Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng ở Việt Nam hiện nay
Chính sách ưu đãi đối với người có công

Chính sách ưu đãi đối với người có công

Chính sách ưu đãi đối với người có công
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/2/2023 3:26:50 PM

^ V? ??u trang