? Đảng ủy | Ủy Ban Nhân Dân Phường Ninh Đa | uy-ban-nhan-dan-phuong-ninh-da
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Đảng ủy

 

 

 

Họ và tên: Ngô Quang Khánh

Ngày sinh : 28/11/1974

Dân tộc : Kinh

Thường trú : TDP Phước Đa 3,  Ninh Đa, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn : Đại học

Lý luận chính trị : Cao cấp

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0914161986

Địa chỉ thư điện tử: nqkhanh.nh@khanhhoa.gov.vn.

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Nguyên

Ngày sinh : 30/5/1967

Dân tộc : Kinh

Thường trú : TDP Phước Đa 3, Ninh Đa, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn : Đại học

Lý luận chính trị : Trung cấp

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

Số điện thoại: 0393747207

Địa chỉ thư điện tử: duninhda.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:  Cao Khánh Toàn

Năm sinh:  17/9/1975

Dân tộc:   Kinh

Thường trú:  TDP Hà Thanh 1, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh: Phó Bí thư đảng ủy 

Điện thoại:  0905196431

Email công vụ: cktoan.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

 
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/1/2023 10:25:47 AM

^ V? ??u trang