Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

ISO

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính : Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử xuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hwongr mai táng phí trên địa bàn tỉnh kha

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính : Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử xuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hwongr mai táng phí trên địa bàn tỉnh kha

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính : Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử xuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hwongr mai táng phí trên địa bàn tỉnh khánh Hòa
Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vựt Văn hóa thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vựt Văn hóa thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vựt Văn hóa thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (lĩnh vực Thủy lợi )

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (lĩnh vực Thủy lợi )

Quyết định ban hành Quy chế liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng trên địa bàn tỉnh Khánh hòa

Quyết định ban hành Quy chế liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng trên địa bàn tỉnh Khánh hòa
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

QUY TRÌNH Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND phường

QUY TRÌNH Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND phường

QUY TRÌNH Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

QUY TRÌNH Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

QUY TRÌNH Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản.

QUY TRÌNH Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản.

QUY TRÌNH Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

QUY TRÌNH Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/24/2019 12:01:13 PM

^ Về đầu trang