Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

ISO

Quyết định về việc phê duyeetgj quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định về việc phê duyeetgj quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định về việc phê duyeetgj quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Quyết đinh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết đinh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết đinh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4
Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính : Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử xuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hwongr mai táng phí trên địa bàn tỉnh kha

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính : Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử xuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hwongr mai táng phí trên địa bàn tỉnh kha

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết liên thông các thủ tục hành chính : Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử xuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hwongr mai táng phí trên địa bàn tỉnh khánh Hòa
Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vựt Văn hóa thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vựt Văn hóa thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vựt Văn hóa thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (lĩnh vực Thủy lợi )

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (lĩnh vực Thủy lợi )

Quyết định ban hành Quy chế liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng trên địa bàn tỉnh Khánh hòa

Quyết định ban hành Quy chế liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng trên địa bàn tỉnh Khánh hòa
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/16/2019 9:07:00 AM

^ Về đầu trang