Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

ISO

Ngày 24 tháng 10 năm 2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3251/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.(EO)

Ngày 24 tháng 10 năm 2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3251/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.(EO)

Ngày 24 tháng 10 năm 2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3251/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.(EO)
Quy trình này quy định về thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho cán bộ, công chức UBND phường Ninh Đa.

Quy trình này quy định về thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho cán bộ, công chức UBND phường Ninh Đa.

Quy trình này quy định về thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho cán bộ, công chức UBND phường Ninh Đa.
Thông báo danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thông qua Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa .(EO)`

Thông báo danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thông qua Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa .(EO)`

Thông báo danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thông qua Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa .(EO)`
quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền công bố thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền công bố thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính công bố thuộc thẩm quyền công bố thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

11/21/2019 2:18:48 AM

^ Về đầu trang