Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

KẾT QUẢ TÍCH CỰC ĐẠT ĐƯỢC TỪ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2015-2020

KẾT QUẢ TÍCH CỰC ĐẠT ĐƯỢC TỪ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2015-2020
Trong 05 năm, từ năm 2015 đến năm 2020, các phong trào thi đua của các ngành, lĩnh vực được phát động sôi nổi, luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ban, ngành, tổ chức, đơn vị; các phong trào thi đua có sự đổi mới về hình thức và nội dung và đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Ninh Đa.

Trong 05 năm, từ năm 2015 đến năm 2020, các phong trào thi đua của các ngành, lĩnh vực được phát động sôi nổi, luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ban, ngành, tổ chức, đơn vị; các phong trào thi đua có sự đổi mới về hình thức và nội dung và đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Ninh Đa.

Quán triệt và thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng; Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nội vụ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên đến từng tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận, các tổ dân phố và cán bộ, nhân dân để tạo nên sự đồng thuận và thực hiện một cách đồng bộ.

          Hội đồng Thi đua Khen thưởng phường Ninh Đa đã được kiện toàn: Chủ tịch UBND phường là Chủ tịch Hội đồng thi đua, công chức Văn phòng - Thống kê kiêm nhiệm công tác Thi đua - Khen thưởng, Công đoàn và Mặt trận các đoàn thể là thành viên. Trong quá trình hoạt động đã tham mưu cho UBND phường ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác thi đua, và bình xét thi đua, xây dựng tiêu chí chấm điểm của các Khối thi đua trên địa bàn phường… Từ đó, đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Mặt trận, các đoàn thể, các ngành và các đơn vị từ phường đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH, giữ vững QPAN, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Về nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua của địa phương đã từng bước đổi mới; thi đua gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn, xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thật sự trong sạch vững mạnh; thi đua gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội...

Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua đã có tác dụng thúc đẩy tinh thần lao động sản xuất, công tác của cán bộ và nhân dân, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao hơn, đặc biệt là nhiều nhân tố mới trong nhân dân đã phát huy tính chủ động sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh, đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KTXH trong 05 năm (2015-2020

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng phường Ninh Đa ngày một phát triển, cán bộ và nhân dân đã tập trung trí tuệ, chủ động đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Quốc phòng An ninh được giữ vững.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: thường xuyên được quan tâm, chú trọng, gắn với phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; mặc dù trong 05 năm qua thời tiết không thuận lợi: lụt, bão, hạn hán liên tục xảy ra, gây thiệt hại không nhỏ đến tình hình sản xuất nông nghiệp. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của chính quyền địa phương, sự ủng hộ và đồng lòng của nhân dân, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có nhiều tiến bộ vượt bậc, nhất là việc áp dụng các tiến bộ KHKT trong sản xuất cây trồng, vật nuôi, diện tích gieo trồng chủ yếu là cây lúa đang có bước phát triển mạnh theo hướng công nghiệp hóa. Nhiều phong trào thi đua được phát động sâu rộng trong nhân dân, đã mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới... Năng suất, sản lượng vật nuôi, cây trồng đã không ngừng được tăng lên. Giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng bình quân hàng năm 5%, trong đó, năng xuất lúa tăng từ 60 tạ/ha năm 2015 lên 70 tạ/ha năm 2019, tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 6.284 tấn, đạt và vượt chỉ tiêu thị xã giao hàng năm. Phong trào nuôi trồng và đánh bắt thủy sản có nhiều đổi mới: sử dụng phường thức nuôi quản canh cải tiến; thâm canh, xen canh trong nuôi trồng….

Phong trào thi đua phát triển kinh tế làm giàu chính đáng đã thực sự đi vào đời sống người dân, tạo ra khí thế mới, khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất. Các cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát huy tác dụng tích cực, giúp nông dân vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là lạm phát, suy giảm kinh tế, thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Thi đua trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ: cùng với sự tăng trưởng của sản xuất, phong trào thi đua trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ cũng phát triển mạnh mẽ, đem lại hiệu quả cao. Đến nay tỉ lệ lao động trong công nghiệp chiếm 69,5%, thương mại dịch vụ chiếm 20,5% (tăng lần lượt 9,5% và 1,5% so với năm 2015). Lĩnh vực xây dựng trên địa bàn trong 5 năm qua được đầu tư phát triển tương đối khá. Một số công trình xây dựng trên địa bàn được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đã tạo đà thuận lợi cho quá trình phát triển đô thị của phường như: đầu tư mở rộng các tuyến đường giao thông; hệ thống đèn chiếu sáng; cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện sinh hoạt; hệ thống đê, đập để thoát lũ, ngăn mặn; nâng cấp các trường học, trạm y tế, nhà SHCĐ… Các loại hình dịch vụ, thương mại dần được mở rộng, nhiều cơ sở phát triển và hoạt động có hiệu quả, bình quân hàng năm tăng từ 7-8%, tính đến đầu năm 2020 trên địa bàn phường có 14 Doanh nghiệp, hàng trăm cửa hàng buôn bán cá thể, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trung bình hàng năm đạt mức trên 135 tỷ đồng.

Thi đua trong công tác Tài chính: với nhiều đổi mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ năm 2015-2019, thu ngân sách trên địa bàn phường luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch của thị xã và Nghị quyết của HĐND phường giao, bình quân hàng năm đạt tỷ lệ 145%; tỷ lệ tăng hàng năm đạt 8,7%. Hàng năm thu ngân sách cơ bản đảm bảo cho kế hoạch chi thường xuyên và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương, thu ngân sách cơ bản đảm bảo cho kế hoạch chi thường xuyên và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương. Công tác thu thuế: UBND đã chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế và đội thuế phường, tích cực chủ động trong việc tổ chức nắm tình hình mua bán của các hộ kinh doanh và vận động thu thuế đạt và vượt chỉ tiêu giao hàng năm. Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách đã được thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất và góp phần tiết kiệm phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thi đua công tác Tài nguyên - Môi trường,  GTTL – XDCB: được đẩy mạnh, gắn với phong trào thi đua “Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Công tác thi đua trong việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ban đầu trên địa bàn đến đầu năm 2020 đạt trên 97% - tăng 2% so với năm 2015.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào vệ sinh môi trường hưởng ứng và mít tinh ngày Môi trường thế giới 05/6, xây dựng cơ quan Xanh – Sạch – Đẹp; duy trì hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường sống của cộng đồng. Tỷ lệ hộ có đủ 3 công trình vệ sinh đạt trên 95%.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017.

Về công tác giáo dục, đào tạo: Quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục và đào tạo, phong trào thi đua trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo 5 năm qua đã phát triển mạnh mẽ, triển khai một cách toàn diện và được tổ chức chặt chẽ tiêu biểu là các phong trào thi đua “xây dựng cộng đồng, xã hội học tập”, “dạy tốt, học tốt", “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", “xây dựng trường xanh, sạch, đẹp"... đưa chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao toàn diện. UBND phường thường xuyên chỉ đạo và vận động xã hội hóa công tác giáo dục ở địa phương. Hàng năm, tổ chức gặp mặt các thầy cô giáo nhân dịp Lễ 20/11, Hội Khuyến học và các chi hội Khuyến học Tổ dân phố, tổ chức gặp mặt động viên khen thưởng và tặng quà cho các em học sinh thi đậu vào các trường Đại học nhân dịp đầu năm học. Đồng thời vận động các doanh nghiệp, các đơn vị và các nhà hảo tâm ủng hộ địa phương tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo bằng nguồn vốn quỹ khuyến học hơn 120 triệu đồng/năm, nhiều em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, được sự giúp đỡ của nhà trường và xã hội đã vượt khó vươn lên trở thành học sinh giỏi xuất sắc

Bên cạnh việc mở rộng quy mô giáo dục, việc nâng cao chất lượng dạy và học không chạy theo thành tích, nói không với tiêu cực trong thi cử. Chống bệnh thành tích trong giáo dục, gắn với cuộc vận động “Dân chủ kỷ cương, tình thương trách nhiệm trong nhà trường”, được các nhà trường quan tâm thực hiện. Hầu hết đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đầy đủ số lượng và đồng bộ về trình độ đào tạo, hàng năm các trường đều thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Giai đoạn 2015-2020, kết quả về chất lượng giáo dục được nâng lên đáng kể: công tác vận động học sinh ra lớp đều đạt tỷ lệ 100%, học sinh lên lớp và tốt nghiệp các trường đạt từ 99-100%, học sinh trúng tuyển vào các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học mỗi năm đều tăng. Có nhiều học sinh được tham gia đội tuyển học sinh giỏi và dự thi đạt cấp thị xã và cấp tỉnh. Kết quả hàng năm các trường Mầm non, Tiểu học Ninh Đa và THCS Chu Văn An  liên tục đạt được danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc.

Hàng năm phấn đấu giữ vững danh hiệu chuẩn Quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập tiểu học; các chỉ tiêu phổ cập sau xóa mù, phổ cập trung học cơ sở hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Tuy đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận nhưng phong trào thi đua trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo của phường Ninh Đa vẫn còn những hạn chế nhất định ảnh hưởng đến phong trào thi đua chung của toàn phường như: công tác xây dựng xã hội học tập và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng chưa đạt hiệu quả cao, vẫn còn tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp hàng năm và trên địa bàn phường chưa có trường học đạt chuẩn quốc gia.

Phong trào thi đua trong ngành y tế đã hưởng ứng vào mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh được đẩy mạnh khống chế kịp thời, các bệnh lây nhiễm được giám sát chặt chẽ không để xảy ra trên diện rộng.. Các phong trào thi đua: “Xây dựng “phường đạt chuẩn quốc gia về y tế”; "Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân", “Thực hiện 12 điều y đức", thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”... được quan tâm chỉ đạo triển khai. Qua đó, công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ tốt nhu cầu khám và chữa bệnh của nhân dân. Các chỉ tiêu về tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống đáng kể, còn dưới 3%/năm. Tiêm chủng mở rộng hàng năm đạt trên 98%. Các loại dịch, bệnh ở người như sốt xuất huyết, tay chân miệng, đặc biệt là dịch Covid-19… được phòng, chống khống chế kịp thời. Thực hiện tốt các chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ, bình quân tỷ suất sinh hàng năm giảm 0,24%0.

Tuy nhiên các phong trào thi đua của ngành y tế vẫn chưa được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, nhiều chỉ tiêu về y tế cộng đồng đạt kết quả thấp nên kết quả thi đua nhiều năm liền xếp loại khá, chưa được công nhận phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao đã tập trung vào thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 5 năm qua phát triển cả về chất và lượng, được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và trở thành một phong trào thi đua lớn trong cả nước, phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa” tiếp tục phát triển sâu rộng. Hộ gia đình được công nhận đạt các tiêu chí về văn hóa năm 2015 đạt 94,03% đến năm 2019 tăng lên 98,5%; hàng năm có 100% Tổ dân phố đạt Tổ dân phố văn hóa; có 100% cơ quan đạt cơ quan văn hóa. Hệ thống đài truyền thanh được bố trí hợp lý theo các cụm dân cư, phục vụ tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động phong trào của địa phương.

Phong trào thể dục thể thao đã phát huy hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển rộng khắp ở các lứa tuổi, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao đạt trên 50%. Từ năm 2015-2019 đã tổ chức được 115 giải TDTT địa phương với các bộ môn như: bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, kéo co, chạy việt dã, điền kinh, bình quân hơn 12 giải/năm. Tổ chức thành công Đại hội TDTT phường Ninh Đa lần thứ V với nhiều môn thi đấu và đạt chất lượng cao. Tham gia đầy đủ các giải TDTT do thị xã tổ chức, liên tục từ năm 2015 đến 2019 địa phương đạt chuẩn đơn vị TDTT tiên tiến cấp tỉnh.

Công tác LĐ – TBXH, giảm nghèo, Gia đình và Trẻ em: Tỉ lệ lao động được tạo việc làm mới hằng năm là 105% (5 năm là 712 lao động, đạt 100% Nghị quyết Đại hội XV đề ra), tỷ lệ lao động được đào tạo nghề chiếm 102%.

          Công tác giảm nghèo đã được triển khai thường xuyên, toàn phường có 206 hộ nghèo, tỷ lệ 8,3% năm 2016, hộ cận nghèo có 229 hộ, giữa nhiệm kỳ năm 2018 có 107 hộ nghèo, tỷ lệ 4,5%, hộ cận nghèo có 305 hộ, tỉ lệ 11,82% Cuối năm 2019 qua khảo sát, điều tra toàn phường hiện nay còn 40 hộ, tỉ lệ so với hộ dân 1,5%; hộ cận nghèo có 268 hộ, tỉ lệ so với hộ dân 10,1%.

Hằng năm bằng các nguồn ngân sách của Trung ương, tỉnh, thị xã, phường đã trợ cấp ưu đãi thường xuyên, thăm tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc cũng như các ngày lễ lớn trong 5 năm cho đối tượng là người có công với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Thực hiện trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho các đối tượng bảo trợ xã hội được kịp thời, đúng đối tượng; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn, được hỗ trợ tặng quà, trẻ em khuyết tật được khám bệnh cấp thuốc miễn phí hàng năm.

Nhìn chung các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa – xã hội tại địa phương Ninh Đa 5 năm qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hàng năm đều được khối, ngành, thị xã đánh giá, xếp loại xuất sắc.

2.3 Công tác tư pháp trong những năm qua tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào vận động toàn dân: “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”; tổ chức các hoạt động phong phú, sôi nổi “Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam” hàng năm; tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác hộ tịch, thi hành án dân sự, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng, chống tham nhũng… được quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, kết quả trong 05 năm qua không có đơn thư khiếu nại tố cáo và tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Đặc biệt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã được tổ chức thực hiện sâu rộng, đạt hiệu quả cao với nhiều hình thức như: tuyên truyền tận cơ sở Tổ dân phố, tổ chức nhiều Cuộc thi, Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia, nhờ đó ngành Tư pháp liên tục nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong 5 năm qua các phong trào thi đua “Quyết thắng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân”… đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Thi đua thực sự là động lực thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sĩ, vươn lên về mọi mặt, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã phát huy truyền thống của địa phương gắn với giáo dục lòng yêu nước của công dân. Công tác tuyển quân đã trở thành phong trào thi đua của toàn Đảng, toàn dân, trong 5 năm qua công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao. Năm 2016, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ được xếp loại giỏi. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu phát triển dân quân; huy động dân quân dự bị tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt từ 96-100% chỉ tiêu. Thực hiện tốt công tác giáo dục Quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Xây dựng và củng cố lực lượng Công an phường, Bảo vệ dân phố, đáp ứng công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Công an phường và Bảo vệ dân phố đã chủ động xây dựng các kế hoạch tham mưu triển khai sâu rộng trong toàn dân từ việc tổ chức học tập các văn bản luật, tuyên truyền phương thức hoạt động của các loại tội phạm, đến việc phát động phong trào toàn dân tham gia giữ gìn ANTT, đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình “tự quản về ANTT”, mô hình cơ quan, tổ dân phố “an toàn về ANTT”... Thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch bảo đảm ANTT, kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kế hoạch bảo đảm TTATGT, kế hoạch bảo đảm an toàn các ngày lễ, tết, tổ chức nhiều đợt truy quét, tuần tra, canh gác, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ANTT, TTATGT.

Cùng với các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, phong trào "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cơ sở Đảng”, phong trào thi đua “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, được đẩy mạnh, các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên gương mẫu thực hiện. Qua đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững và phát huy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM ngày một tăng, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong nhiều năm qua.

Phong trào thi đua "Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh" được quan tâm triển khai. Hội đồng nhân dân đã tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ, bàn và quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh kế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Chú trọng đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng các kỳ họp. Thể chế hoá kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Với các phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác Dân vận chính quyền”, “Cán bộ, công chức với văn hóa công sở”, UBND từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành được nâng cao. Hoạt động của chính quyền được đổi mới theo hướng gần dân sát dân hơn, quan tâm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Đặc biệt, là phong trào thi đua "Chung tay cải cách hành chính", “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính”, “Xây dựng chính quyền điện tử” được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, từng bước đi vào thực chất, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân, tạo sự chuyển biến trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hoá công sở của cán bộ, công chức; kết quả công tác cải cách hành chính của phường Ninh Đa nhiều năm liền xếp loại Tốt, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của UBND phường tăng đều hàng năm. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nguồn nhân lực theo kế hoạch đề ra, đến nay có 100% CBCC đủ chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, thực sự năng động, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kiên quyết đấu tranh chống nạn quan liêu, tham nhũng và lãng phí. Tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện Nghị định 04 của Chính phủ về dân chủ trong cơ quan, đơn vị; phối hợp với Mặt trận và các Đoàn thể xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện. Luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục thực hiện đúng quy chế làm việc và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách thuộc cơ quan UBND phường. Nhìn chung tất cả đội ngũ cán bộ, công chức đều thực tốt theo các quy chế đã đề ra qua đó đã chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ giải quyết công việc của người dân. Thực hiện tốt đầy đủ các nội dung của công tác dân vận chính quyền. Hàng năm, căn cứ vào bản đăng ký và kết quả thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bình xét, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; khen thưởng, động viên kịp thời những gương điển hình tiên tiến trong các đợt đột xuất…

          Trong thành tích chung về phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm qua của phường Ninh Đa có sự đóng góp tích cực của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng. Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị mà Đảng giao: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tập hợp quần chúng, tăng cường sức mạnh hệ thống chính trị, hướng vào mục tiêu xây dựng địa phương “Giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về an ninh quốc phòng, đẹp về văn hóa” tiến tới xây dựng xã hội vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã phát huy vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết cùng các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Đảng và nhà nước phát động, đặc biệt là với 6 chương trình hành động đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, vận động nhân dân thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và văn minh đô thị” được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

          - Hoạt động của Hội Phụ nữ, với phong trào thi đua yêu nước và những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, đã thực sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả, triển khai tích cực các phong trào do các cấp Hội cấp trên phát động: phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “phong trào xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình"... đã tập hợp đông đảo chị em tham gia. Phối hợp cùng với chính quyền địa phương, Mặt trận các đoàn thể thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, xây dựng văn minh đô thị… Qua hoạt động đã có những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần cùng với địa phương phát triển kinh tế xã hội; với kết quả hoạt động trong thời gian qua, đã có nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền được các cấp tặng giấy khen.

          - Hội Nông dân tuy gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong công tác tổ chức bộ máy nhưng đã từng bước khắc phục, đổi mới nội dung phương thức họat động xây dựng củng cố tổ chức Hội; bằng việc tổ chức các phong trào đem lại hiệu quả thiết thực cho Hội viên như; phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và đoàn kết tương trợ giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân tham gia xây dựng văn minh đô thị… xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để phổ biến rộng rãi trong Hội viên.

          - Hội Cựu chiến binh, với các phong trào như: “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi” đã phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xuất sắc các chương trình kinh tế, xã hội của địa phương , xây dựng hội trong sạch vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân trong phường.

           - Đoàn Thanh niên từ phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc và 4 đồng hành cùng với thanh niên lập thân lập nghiệp, phong trào tuổi trẻ bảo vệ môi trường và xây dựng văn minh đô thị, tuổi trẻ giữ nước… đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động phong phú như tọa đàm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện nhằm xây dựng lớp thanh niên giáu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạngm

          - Công đoàn cơ sở đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, quan tâm đến đời sống của người lao động; các phong trào thi đua yêu nước như “Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền”, phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở”, phong trào người cán bộ công chức trung thành, tận tụy, gương mẫu, sáng tạo, giỏi chuyên môn, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân… thường xuyên được triển khai thực hiện có hiệu quả; đội ngũ cán bộ công chức, lao động đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm, đạt năng suất, chất lượng hiệu quả cáo trong công việc; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Qua hoạt động có các cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm.Nhìn chung trong thời gian qua, các phong trào thi đua của các tổ chức Mặt trận, đoàn thể tuy nhiên trong thời gian qua từng bước được quan tâm phát động, triển khai, tuy nhiên dù được Đảng ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm nhưng hoạt động của các phong trào vẫn còn cầm chừng, chưa đổi mới, thu hút và tập hợp được đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia. Dẫn đến chất lượng của các phong trào thi đua vẫn còn cầm chừng. 

Trong 05 năm qua, các ban, ngành, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt việc đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm; 100% cán bộ, công chức đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu lao động tiên tiến – có cán bộ, công chức đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 100% người hoạt động không chuyên trách, lao động đăng ký hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Qua đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách hàng năm: có 100% cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao trở lên; tỷ lệ CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến hàng năm đạt trên 95%; hàng năm có từ 2-3 cá nhân cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

- Với sự nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tập thể cán bộ, công chức lao động, UBND phường đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 05 năm qua, từ năm 2015-2019 tất cả các ngành, tổ chức đoàn thể, Mặt trận trên các lĩnh vực thi đua đều được các ngành, tổ chức cấp trên đánh giá thẩm định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có nhiều ngành thuộc UBND phường đạt thành tích cao trong khối thi đua./.

                             Biên tập – Ngọc Chung

Họ tên*
Email*
Bình luận*
7c0e3
10/19/2020 1:32:36 AM

PS82A2 http://pills2sale.com/ levitra nizagara

FXSe6g
12/4/2020 8:33:29 AM

Jkhju8 https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

yIzzD
6/29/2021 5:12:52 PM

BJdshw https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

KOWY2
7/23/2021 6:40:32 AM

write my essays writemypaper.online

HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/31/2021 4:13:14 AM

 
 
Thiết kế website  
^ Về đầu trang