Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 03/9/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định 2827/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 03/9/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định 2827/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 03/9/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định 2827/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 03/9/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định 2827/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. xem chi tiết tại đây : 

/uploads/files/Q%C4%90%20Ph%C3%AA%20duy%E1%BB%87t%20quy%20tr%C3%ACnh%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20l%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c%20an%20to%C3%A0n%20v%E1%BB%81%20sinh%20th%E1%BB%B1c%20ph%E1%BA%A9m%20thu%E1%BB%99c%20th%E1%BA%A9m%20quy%E1%BB%81n%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20c%E1%BB%A7a%20UBND%20c%E1%BA%A5p%20huy%E1%BB%87n%20tr%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20b%C3%A0n%20t%E1%BB%89nh_(EO).pdf

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/19/2021 3:28:52 AM

 
 
 
 
 
Thiết kế website     
 
 
^ Về đầu trang