? Ngày 04/5/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc Cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cáo mức độ hài lòng người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Đa năm 2020 | Ủy Ban Nhân Dân Phường Ninh Đa | uy-ban-nhan-dan-phuong-ninh-da
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 04/5/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc Cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cáo mức độ hài lòng người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Đa năm 2020

Ngày 04/5/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc Cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cáo mức độ hài lòng người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Đa năm 2020
Ngày 04/5/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc Cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cáo mức độ hài lòng người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Đa năm 2020

 Xem chi tiết tại Đây: /uploads/files/K%C3%AA%20ho%E1%BA%A1ch%20Ca%CC%89i%20thi%C3%AA%CC%A3n%20ch%C3%A2%CC%81t%20l%C6%B0%C6%A1%CC%A3ng%20phu%CC%A3c%20vu%CC%A3%2C%20n%C3%A2ng%20ca%CC%81o%20m%C6%B0%CC%81c%20%C4%91%C3%B4%CC%A3%20ha%CC%80i%20lo%CC%80ng%20ng%C6%B0%C6%A1%CC%80i%20d%C3%A2n%2C%20t%C3%B4%CC%89%20ch%C6%B0%CC%81c%2C%20doanh%20nghi%C3%AA%CC%A3p%20%C4%91%C3%B4%CC%81i%20v%C6%A1%CC%81i%20s%C6%B0%CC%A3%20phu%CC%A3c%20vu%CC%A3%20cu%CC%89a%20UBND%20ph%C6%B0%C6%A1%CC%80ng%20Ninh%20%C4%90a%20n%C4%83m%202020.pdf

Họ tên*
Email*
Bình luận*
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/1/2023 8:50:57 AM

^ V? ??u trang