? Ngày 15/3/2019 UBND phường Ninh Đa ban hành chỉ thị số 01/CT-UBND Chỉ thị vv phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Ninh Đa | Ủy Ban Nhân Dân Phường Ninh Đa | uy-ban-nhan-dan-phuong-ninh-da
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
VB CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 15/3/2019 UBND phường Ninh Đa ban hành chỉ thị số 01/CT-UBND Chỉ thị vv phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Ninh Đa

Ngày 15/3/2019 UBND phường Ninh Đa ban hành chỉ thị số 01/CT-UBND Chỉ thị vv phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Ninh Đa
Ngày 15/3/2019 UBND phường Ninh Đa ban hành chỉ thị số 01/CT-UBND Chỉ thị vv phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Ninh Đa

Xem chi tiết tại đây: /uploads/files/Ng%C3%A0y%2015_3_2019%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20%C4%90a%20ban%20h%C3%A0nh%20ch%E1%BB%89%20th%E1%BB%8B%20s%E1%BB%91%2001_CT-UBND%20Chi%CC%89%20thi%CC%A3%20vv%20pha%CC%81t%20%C4%91%C3%B4%CC%A3ng%20phong%20tra%CC%80o%20thi%20%C4%91ua%20th%C6%B0%CC%A3c%20hi%C3%AA%CC%A3n%20th%C4%83%CC%81ng%20l%C6%A1%CC%A3i%20nhi%C3%AA%CC%A3m%20vu%CC%A3%20pha%CC%81t%20tri%C3%AA%CC%89n%20kinh%20t%C3%AA%CC%81%20-%20xa%CC%83%20h%C3%B4%CC%A3i%20ph%C6%B0%C6%A1%CC%80ng%20Ninh%20%C4%90a.pdf

Họ tên*
Email*
Bình luận*
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/20/2022 6:06:39 AM

 
 
 
 
 
Thiết kế website   
^ V? ??u trang