Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Kinh tế - xã hội

Ngày 22 tháng 5 năm 2019 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 77.BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 22 tháng 5 năm 2019 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 77.BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 22 tháng 5 năm 2019 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 77.BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Xem chi tiết tại Đây: /uploads/files/Ng%C3%A0y%2022%20th%C3%A1ng%205%20n%C4%83m%202019%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ninh%20%C4%90a%20c%C3%B3%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20s%E1%BB%91%2077_BC-UBND%20Ba%CC%81o%20ca%CC%81o%20ti%CC%80nh%20hi%CC%80nh%20th%C6%B0%CC%A3c%20hi%C3%AA%CC%A3n%20nhi%C3%AA%CC%A3m%20vu%CC%A3%20kinh%20t%C3%AA%CC%81%20xa%CC%83%20h%C3%B4%CC%A3i%206%20tha%CC%81ng%20%C4%91%C3%A2%CC%80u%20n%C4%83m%202019%2C%20ph%C6%B0%C6%A1ng%20h%C6%B0%C6%A1%CC%81ng%20nhi%C3%AA%CC%A3m%20vu%CC%A3%206%20tha%CC%81ng%20cu%C3%B4%CC%81i%20n%C4%83m%202019.pdf

Họ tên*
Email*
Bình luận*
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/31/2021 3:11:52 AM

 
 
 
Thiết kế website        
 
 
^ Về đầu trang