Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa.

Xem chi tiết tại đây /uploads/files/quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20cho%20ph%C3%A9p%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20thanh%20to%C3%A1n%20tr%E1%BB%B1c%20tuy%E1%BA%BFn%20ph%C3%AD%2C%20l%E1%BB%87%20ph%C3%AD%2C%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20th%C3%B4ng%20qua%20Trung%20t%C3%A2m%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20c%C3%B4ng%20tr%E1%BB%B1c%20tuy%E1%BA%BFn%20t%E1%BB%89nh%20Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a(1).pdf

Họ tên*
Email*
Bình luận*
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

3/1/2021 5:02:45 PM

^ Về đầu trang