? Phường Ninh Đa Nâng cao chất lượng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” | Ủy Ban Nhân Dân Phường Ninh Đa | uy-ban-nhan-dan-phuong-ninh-da
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Văn hóa - Xã Hội

Phường Ninh Đa Nâng cao chất lượng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Phường Ninh Đa Nâng cao chất lượng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn phường Ninh Đa đến nay đã thật sự trở thành phong trào văn hóa lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn phường

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn phường Ninh Đa đến nay đã thật sự trở thành phong trào văn hóa lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn phường. Xác định văn hóa phải thực sự là sức mạnh nội sinh thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là cuộc vận động toàn dân toàn diện, đòi hỏi sự đoàn kết, chung sức của toàn xã hội, của mọi cấp, mọi ngành. Vì vậy, để nâng cao chất lượng phong trào, việc quan trọng đầu tiên là đẩy mạnh sự phối hợp thường xuyên, liên tục, chặt chẽ các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ phường đến các tổ dân phố; phát huy ý chí tự nguyện, tự giác của nhân dân, vai trò tự quản của cộng đồng để phong trào phát triển bền vững.


          Trong năm qua Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như: Xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến, xây dựng con người có đủ phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách văn hóa; biểu dương “người tốt, việc tốt” để họ trở thành những tấm gương cho mọi người học tập, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng văn minh đô thị, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đó còn là đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Toàn dân chấp hành tốt pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.  Trong đó, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa: Nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng GĐVH; ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng và giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa. Thực hiện nghiêm túc việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” theo quy định của pháp luật bằng cách nghiêm túc thực hiện tốt quy trình bình xét ở cơ sở một cách dân chủ, công khai minh bạch, căn cứ đúng tiêu chí của ngành đề ra. Phát huy vai trò của Ban Mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động, bình xét và công nhận các danh hiệu GĐVH, khu dân cư văn hóa. Kết quả có 9/10 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa và có 2515/2563 hộ gia đình văn hóa đạt tỉ lệ 98,1%. Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa hội đủ các tiêu chí: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nếp sống văn minh, môi trường công sở văn hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, ở đó người dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường nông thôn văn hóa. 

 

          Bên cạnh đó, phong trào phải luôn gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội như: Bổ sung các nội dung văn hóa phù hợp với thực tiễn; gắn kết chặt chẽ văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy vai trò của các yếu tố văn hóa, nhân tố con người trong phát triển kinh tế, xã hội. Gắn phong trào với các cuộc vận động xã hội rộng lớn như: ngày vì người nghèo, xây dựng văn minh đô thị, xây dựng văn hóa giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội… Gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ các ngành đoàn thể với phong trào như: phụ nữ với cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Hai giỏi”, nông dân với “thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; Đoàn Thanh niên với các phong trào “Chung tay xây dựng văn minh đô thị”, “Bảo vệ dòng sông quê hương”, “Xung kích tình nguyện vì cộng đồng”; Công an với việc “Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Quân đội với “Xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; Giáo dục với “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Từ đó, tạo nên phong trào phù hợp với từng đối tượng nhân dân, thiết thực, hiệu quả, rộng lớn và đi vào chiều sâu; xây dựng đời sống văn hóa trở thành nếp sống, nếp nghĩ, thành hành động của đồng mọi người nhân dân trên địa bàn phường Ninh Đa./. 

                                                                                             Ngọc Chung - Thu Huyền

Họ tên*
Email*
Bình luận*
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/26/2022 11:12:38 AM

 
Thiết kế website      
 
 
 
 
^ V? ??u trang