? QUY HOẠCH, CHIẾN LƯỢC
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

QUY HOẠCH, CHIẾN LƯỢC

Kết quả công tác quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với
cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
trong 6 tháng đầu năm 2021

Kết quả công tác quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2021

Kết quả công tác quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2021
Công văn 76/ATTP-CTTTra ngày 16/3/2021 của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Công văn 76/ATTP-CTTTra ngày 16/3/2021 của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Công văn 76/ATTP-CTTTra ngày 16/3/2021 của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn phường Ninh Đa quý II/ 2021

báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn phường Ninh Đa quý II/ 2021

báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn phường Ninh Đa quý II/ 2021
Đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 11/4/2016 của Thị ủy Ninh Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý nhà nước đối với các nguồn tài nguyên khoáng sản.

Đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 11/4/2016 của Thị ủy Ninh Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý nhà nước đối với các nguồn tài nguyên khoáng sản.

Đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 11/4/2016 của Thị ủy Ninh Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý nhà nước đối với các nguồn tài nguyên khoáng sản.
báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021

báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021

báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021
báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (VBĐT)

báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (VBĐT)

báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (VBĐT)
Ngày 27 tháng 8 năm 2021 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 181.BC-UBNDBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của phường Ninh Đa

Ngày 27 tháng 8 năm 2021 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 181.BC-UBNDBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của phường Ninh Đa

Ngày 27 tháng 8 năm 2021 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 181.BC-UBNDBáo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của phường Ninh Đa
Ngày 07 tháng 6 năm 2019 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 112.BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh Quý II và phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2021

Ngày 07 tháng 6 năm 2019 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 112.BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh Quý II và phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2021

Ngày 07 tháng 6 năm 2019 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 112.BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh Quý II và phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2021
Ngày 15 tháng 6 năm 2021 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 129.BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2021

Ngày 15 tháng 6 năm 2021 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 129.BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2021

gày 15 tháng 6 năm 2021 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 129.BC-UBND Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội tháng 6 năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2021
KẾ HOẠCH
Về việc đăng kí nhu cầu sử dụng đất 
 thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn phường Ninh Đa

KẾ HOẠCH Về việc đăng kí nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn phường Ninh Đa

KẾ HOẠCH Về việc đăng kí nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn phường Ninh Đa
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/2/2023 3:01:11 PM

^ V? ??u trang