? Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận 1 cửa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa | Ủy Ban Nhân Dân Phường Ninh Đa | uy-ban-nhan-dan-phuong-ninh-da
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận 1 cửa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận 1 cửa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa
Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận 1 cửa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

Xem chi tiết tại đây: https://ninhhoa.khanhhoa.gov.vn/vi/van-ban-nganh-dia-phuong/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-bo-phan-mot-cua-tren-dia-ban-thi-xa-ninh-hoa#

Họ tên*
Email*
Bình luận*
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/1/2023 10:41:03 AM

^ V? ??u trang