Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

THỐNG KÊ, BÁO CÁO

Ngày 13 tháng 10 năm 2019 UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Quyết định số 2203/QĐ-UBND vv phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm phường NInh Đa, thị xã NInh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 13 tháng 10 năm 2019 UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Quyết định số 2203/QĐ-UBND vv phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm phường NInh Đa, thị xã NInh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 13 tháng 10 năm 2019 UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Quyết định số 2203/QĐ-UBND vv phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm phường NInh Đa, thị xã NInh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 15/10/2019 UBND phường Ninh Đa lập báo cáo số 178/BC-UBND về việc  Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

Ngày 15/10/2019 UBND phường Ninh Đa lập báo cáo số 178/BC-UBND về việc Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

Ngày 15/10/2019 UBND phường Ninh Đa lập báo cáo số 178/BC-UBND về việc Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019
Ngày 12 tháng 12 năm 2018 UBND có Báo cáo số 285/BC-UBND Báo cáo công tác quản lý đất đai, khoáng sản và xây dựng cơ bản năm 2018, và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ngày 12 tháng 12 năm 2018 UBND có Báo cáo số 285/BC-UBND Báo cáo công tác quản lý đất đai, khoáng sản và xây dựng cơ bản năm 2018, và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ngày 12 tháng 12 năm 2018 UBND có Báo cáo số 285/BC-UBND Báo cáo công tác quản lý đất đai, khoáng sản và xây dựng cơ bản năm 2018, và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Ngày 22 tháng 5 năm 2019 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 77.BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 22 tháng 5 năm 2019 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 77.BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 22 tháng 5 năm 2019 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 77.BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội  tháng 8 năm 2019 và  phương hường, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội tháng 8 năm 2019 và phương hường, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội tháng 8 năm 2019 và phương hường, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội  tháng 7 năm 2019 và  phương hường, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội tháng 7 năm 2019 và phương hường, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

BBáo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội tháng 7 năm 2019 và phương hường, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội  tháng 5 năm 2019 và  phương hường, nhiệm vụ tháng6 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội tháng 5 năm 2019 và phương hường, nhiệm vụ tháng6 năm 2019

BBáo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội tháng 5 năm 2019 và phương hường, nhiệm vụ tháng6 năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội  tháng 4 năm 2019 và  phương hường, nhiệm vụ tháng 5 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội tháng 4 năm 2019 và phương hường, nhiệm vụ tháng 5 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội tháng 4 năm 2019 và phương hường, nhiệm vụ tháng 5 năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội năm 2018 phương hường, nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội năm 2018 phương hường, nhiệm vụ năm 2019

Ngày 09/11/2018 UBND phường Ninh Đa có báo cáo số 239/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ linh tế - xã hội năm 2018 phương hường, nhiệm vụ năm 2019
Báo cáo Triển khai đợt kiểm tra liên nghành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019

Báo cáo Triển khai đợt kiểm tra liên nghành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019

Ngày 12/02/2019 UBND phường Ninh Đa lập Báo cáo số 16/BC-UBND về việc Báo cáo Triển khai đợt kiểm tra liên nghành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/19/2021 2:49:57 AM

 
Thiết kế website     
 
 
 
^ Về đầu trang