? TIẾP NHẬN Ý KIẾN PHẢN ÁNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

TIẾP NHẬN Ý KIẾN PHẢN ÁNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO
Về việc công khai thông tin đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính
tại UBND phường Ninh Đa

THÔNG BÁO Về việc công khai thông tin đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại UBND phường Ninh Đa

THÔNG BÁO Về việc công khai thông tin đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại UBND phường Ninh Đa
Thông tin đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính tại UBND phường Ninh Đa

Thông tin đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính tại UBND phường Ninh Đa

Thông tin đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính tại UBND phường Ninh Đa
Thông tin đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính tại UBND phường Ninh Đa

Thông tin đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính tại UBND phường Ninh Đa

Thông tin đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính tại UBND phường Ninh Đa
THÔNG BÁO
Về việc công khai thông tin đƣờng dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về
việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính
tại UBND phƣờng Ninh Đa

THÔNG BÁO Về việc công khai thông tin đƣờng dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại UBND phƣờng Ninh Đa

THÔNG BÁO Về việc công khai thông tin đƣờng dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại UBND phƣờng Ninh Đa
Hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức

Hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/1/2023 10:41:38 AM

^ V? ??u trang