Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin Tức - Sự Kiện

Tin: Phường Ninh Đa: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2017

Tin: Phường Ninh Đa: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2017
Nhằm đánh giá kết quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động từ đó tạo khí thế đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong năm 2017, chiều ngày 29/12/2017, Thủ trưởng Cơ quan phường Ninh Đa phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức phường Ninh Đa năm 2017.

Nhằm đánh giá kết quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động từ đó tạo khí thế đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong năm 2017, chiều ngày 29/12/2017, Thủ trưởng Cơ quan phường Ninh Đa phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức phường Ninh Đa năm 2017.

Hội nghị cán bộ công chức năm 2017

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của cơ quan phường Ninh Đa ; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2017; thông qua Quy chế dân chủ trong cơ quan phường Ninh Đa; Báo cáo kết quả thu – chi tài chính của Công đoàn năm 2017, Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và phát động thi đua năm 2018.

Trong năm qua, hoạt động của Cơ quan và Công đoàn phường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và của Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa; chủ động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công đoàn và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường trong năm 2017. Trong đó, Công đoàn đã thể hiện tốt vai trò trong công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Cán bộ, công chức, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực. Năm 2017 triển khai thực hiện Nghị định định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Quy chế dân chủ cơ quan phường, Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2017; công đoàn phường đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan phường triển khai thực hiện đồng bộ, công khai dân chủ các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, tạo các điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động cơ quan phường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đã được Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn phường phối hợp chăm lo, động viên kịp thời đến đời sống của cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan như tổ chức đi thăm quan, khen thưởng con đoàn viên công đoàn học giỏi, tiên tiến; hỗ trợ về kinh phí các ngày lễ tết, vv....

Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan phường đã phát huy vai trò trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của phường;  năm 2017 UBND phường đã đăng ký ( Đang bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu thi đua ) như: lao động tiên tiến 21 người; Chiến sĩ thi đua 02 người; 01 tập thể Lao động xuất sắc.

Biễu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017

Nhân dịp này, Ban chấp hành Công đoàn phường đã Biểu dương 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt Công đoàn năm 2017./.

                                                           Ngọc Chung - Thu Huyền

Họ tên*
Email*
Bình luận*
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/26/2020 5:45:22 PM

^ Về đầu trang