? TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP TRONG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH
CÔNG ÁP DỤNG HỆ THÓNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN
QUỐC GIA ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND
PHƯỜNG NINH ĐA
(Ban hành kèm theo Quyết định số26/QĐ-UBND ngày 18/02/2021
của UBND phườn

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP TRONG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG ÁP DỤNG HỆ THÓNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG NINH ĐA (Ban hành kèm theo Quyết định số26/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của UBND phườn

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP TRONG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG ÁP DỤNG HỆ THÓNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG NINH ĐA (Ban hành kèm theo Quyết định số26/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của UBND phường Ninh Đa)
TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 PHƯỜNG NINH ĐA

TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 PHƯỜNG NINH ĐA

TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 PHƯỜNG NINH ĐA
QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.(EO)

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.(EO)

QĐ Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.(EO)
DANH MỤC QUY TRÌNH, TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

DANH MỤC QUY TRÌNH, TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

DANH MỤC QUY TRÌNH, TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú
Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh,  cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi
Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú
DANH MỤC QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 
GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

DANH MỤC QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

DANH MỤC QUY TRÌNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/1/2023 10:01:58 AM

^ V? ??u trang