? TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã(VBĐT)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã(VBĐT)

QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã(VBĐT)
QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hoà; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hoà.(EO)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hoà; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hoà.(EO)

QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Khánh Hoà; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hoà.(EO)
DANH MỤC QUY TRÌNH, TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

DANH MỤC QUY TRÌNH, TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

DANH MỤC QUY TRÌNH, TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
Ngày 15/10/2019 UBND tỉnh khánh hòa ban hành quyết định số 3185/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vưc Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Ngày 15/10/2019 UBND tỉnh khánh hòa ban hành quyết định số 3185/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vưc Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Ngày 15/10/2019 UBND tỉnh khánh hòa ban hành quyết định số 3185/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vưc Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Tra cứu cấp độ thủ tục hành chính 3,4

Tra cứu cấp độ thủ tục hành chính 3,4

Tra cứu cấp độ thủ tục hành chính 3,4
cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa

cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa

cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa

Thông báo danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thông qua Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa .(EO)`

Thông báo danh mục thủ tục hành chính cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thông qua Trung tâm Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa .(EO)`

Thông báo về danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.(EO)

Thông báo về danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.(EO)
Tin. Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường Ninh Đa trên phần mềm một cửa điện tử của Trung tâm hành chính công tháng 8 năm 2019

Tin. Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường Ninh Đa trên phần mềm một cửa điện tử của Trung tâm hành chính công tháng 8 năm 2019

Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 17/9/2019, UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết xong 205 hồ sơ ở các lĩnh vực cụ thể như: Tư pháp: 99 hồ sơ; Lao động – Thương binh xã hội 106 hồ sơ, tất cả các hồ sơ đều được UBND phường giải quyết sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn, hiện UBND phường đang tiếp tục giải quyết 16 hồ sơ thuộc lĩnh vực Lao động thương binh xã hội cho công dân.
Bài Viết: Phường Ninh Đa đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2019

Bài Viết: Phường Ninh Đa đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2019

Thời gian qua, UBND phường ninh Đa đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Địa phương đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể... Nhờ đó nên năng lực và chỉ số CCHC của phường từng bước được nâng lên, nhân dân ngày càng hài lòng đối với chính quyền.
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/20/2022 6:37:49 AM

 
 
 
 
 
 
Thiết kế website      
 
^ V? ??u trang