? Ủy ban nhân dân | Ủy Ban Nhân Dân Phường Ninh Đa | uy-ban-nhan-dan-phuong-ninh-da
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Ủy ban nhân dân

 

LÃNH ĐẠO VÀ CÔNG CHỨC UBND PHƯỜNG NINH ĐA

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Nguyên

Ngày sinh : 30/5/1967

Dân tộc : Kinh

Thường trú : TDP Phước Đa 3, Ninh Đa, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn : Đại học

Lý luận chính trị : Trung cấp

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy 

Số điện thoại: 0393747207

Địa chỉ thư điện tử: duninhda.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

Họ và tên:  Nguyễn Trọng Nữ Đoan Trang

Năm sinh:  25/8/1986 

Dân tộc:   Kinh

Thường trú:  TDP Phước Sơn, Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND  

Điện thoại:  0935897210

Email công vụ: ninhda.nh@khanhhoa.gov.vn

 

Họ và tên: Lê Đức Trọng

Năm sinh:   26/3/1964

Dân tộc:   Kinh

Thường trú:  TDP Phước Đa 3, Ninh Đa, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh: Công chức Văn phòng - thống kê  

Điện thoại:  0586208663

Email công vụ:  ldtrong.nh@khanhhoa.gov.vn

 

Họ và tên; Nguyễn Ngọc Chung

Năm sinh:  10/10/1977

Dân tộc:  Kinh

Thường trú:  TDP Hà Thanh 2, Ninh Đa, Ninh Hòa.

Trình độ chuyên môn:  Trung cấp.

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh: Công chức Văn phòng - thống kê

Điện thoại:  0935743007 - 0919086679

Email công vụ: ninhda.nh@khanhhoa.gov.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Năm

Năm sinh:  05/7/1979

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  TDP Hà Thanh 2, Ninh Đa, Ninh Hòa.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh:  Chỉ huy trưởng quân sự.

Điện thoại:  0906484699

 

 

Họ và tên: Phan Thị Mỹ Duyên Thanh

Năm sinh:   15/11/1983

Dân tộc:   Kinh

Thường trú:  TDP Phước Sơn, Ninh Đa, Ninh Hòa.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh: Công chức Văn hóa - xã hội

Điện thoại:  0941324879

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngân Hà

Năm sinh:   20/4/1987

Dân tộc:   Kinh

Thường trú:  Thôn Phụng cang, Ninh Hưng, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng 

Lý luận chính trị:  

Chức danh: Công chức văn hóa - xã hội

Điện thoại:  0914346485

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

Năm sinh:   08/10/1977

Dân tộc:   Kinh

Nơi thường trú:  TDP Hà Thanh 1, Ninh Đa, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh: Công chức Tài chính - kế toán

Điện thoại:  0935976195

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

Năm sinh:   19/12/1991

Dân tộc:   Kinh

Thường trú: TDP 12, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh: Công chức Tài chính - kế toán 

Điện thoại:  0911018377

 

   

 

 

 

Họ và tên: Trần văn Thuận

Năm sinh:   30/12/1979 

Dân tộc:   Kinh

Thường trú: TDP Phước Đa 2, Ninh Đa, Ninh Hòa.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh: Công chức Tư pháp - hộ tịch 

Điện thoại:  0708074558

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Sơn 

Năm sinh:   02/12/1962

Dân tộc:   Kinh

Thường trú:  TDP 17, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh hòa

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận chính trị:  Sơ cấp

Chức danh: Công chức ĐC-XD-ĐT-MT 

Điện thoại:  0903355471

 

Họ và tên: Lê Quốc Đại 

Năm sinh:   01/12/1987

Dân tộc:   Kinh

Thường trú:  Thôn Quang Đông, Ninh Đông, Ninh Hòa

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Chức danh: Công chức ĐC-XD-ĐT-MT

Điện thoại:  00916215411

 

 

     
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

2/1/2023 10:39:50 AM

^ V? ??u trang