Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 26 tháng 9 năm 2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2991.QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Ngày 26 tháng 9 năm 2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2991.QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Ngày 26 tháng 9 năm 2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2991.QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Quyết định thành lập Tổ tự kiểm tra công tác cải cách hành chính

Quyết định thành lập Tổ tự kiểm tra công tác cải cách hành chính

Ngày 19/6/2019 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ tự kiểm tra công tác cải cách hành chính
 Kế Hoạch Về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính
đối vói cán bộ, công chức phường Ninh Đa

Kế Hoạch Về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối vói cán bộ, công chức phường Ninh Đa

Ngày 13/5/2019 UBND phường Ninh Đa đã ban hành kế hoạch số 47/KH-UBND Về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối vói cán bộ, công chức phường Ninh Đa.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Ngày 12/02/2019 UBND phường Ninh Đa đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 12/02/2019 về việc cải cách hành chính phường Ninh Đa năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

Ngày 02/4/2019 UBND phường Ninh Đa ban hành Kế hoạch sô 39/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/15/2019 8:36:17 AM

^ Về đầu trang