? VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 09/02/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Ngày 09/02/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Ngày 09/02/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận 1 cửa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận 1 cửa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận 1 cửa trên địa bàn thị xã Ninh Hòa
 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 268/TB-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

về việc triển khai thực hiện Thông báo số 268/TB-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 03/7/2021, UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Công văn số 2474/UBND về việc triển khai thực hiện Thông báo số 268/TB-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Ngày 11/3/2021, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 701/QĐ-BQP về công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
TB Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích huyện Khánh Vĩnh(VBĐT)

TB Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích huyện Khánh Vĩnh(VBĐT)

TB Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích huyện Khánh Vĩnh(VBĐT)
Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ
trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bƣu chính công ích thuộc
thẩm quyền giải quyết của UBND phƣờng Ninh Đa

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bƣu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phƣờng Ninh Đa

ngày 18/9/2020 UBND phường ban hnahf Thông báo Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bƣu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phƣờng Ninh Đa
Ngày 04/5/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc Cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cáo mức độ hài lòng người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Đa năm 2020

Ngày 04/5/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc Cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cáo mức độ hài lòng người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Đa năm 2020

Ngày 04/5/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc Cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cáo mức độ hài lòng người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Đa năm 2020
Ngày 22/4/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Ngày 22/4/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Ngày 22/4/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
Ngày 24/2/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 24/2/2020 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Ngày 24/2/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 24/2/2020 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Ngày 24/2/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 24/2/2020 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Ngày 26 tháng 9 năm 2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2991.QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Ngày 26 tháng 9 năm 2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2991.QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Ngày 26 tháng 9 năm 2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2991.QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/2/2023 3:56:22 PM

^ V? ??u trang