Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

TB Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích huyện Khánh Vĩnh(VBĐT)

TB Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích huyện Khánh Vĩnh(VBĐT)

TB Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích huyện Khánh Vĩnh(VBĐT)
Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ
trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bƣu chính công ích thuộc
thẩm quyền giải quyết của UBND phƣờng Ninh Đa

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bƣu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phƣờng Ninh Đa

ngày 18/9/2020 UBND phường ban hnahf Thông báo Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bƣu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phƣờng Ninh Đa
Ngày 04/5/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc Cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cáo mức độ hài lòng người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Đa năm 2020

Ngày 04/5/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc Cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cáo mức độ hài lòng người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Đa năm 2020

Ngày 04/5/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc Cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cáo mức độ hài lòng người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của UBND phường Ninh Đa năm 2020
Ngày 22/4/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Ngày 22/4/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

Ngày 22/4/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
Ngày 24/2/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 24/2/2020 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Ngày 24/2/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 24/2/2020 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Ngày 24/2/2020 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 24/2/2020 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Ngày 26 tháng 9 năm 2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2991.QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Ngày 26 tháng 9 năm 2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2991.QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Ngày 26 tháng 9 năm 2019 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2991.QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh
Quyết định thành lập Tổ tự kiểm tra công tác cải cách hành chính

Quyết định thành lập Tổ tự kiểm tra công tác cải cách hành chính

Ngày 19/6/2019 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ tự kiểm tra công tác cải cách hành chính
 Kế Hoạch Về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính
đối vói cán bộ, công chức phường Ninh Đa

Kế Hoạch Về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối vói cán bộ, công chức phường Ninh Đa

Ngày 13/5/2019 UBND phường Ninh Đa đã ban hành kế hoạch số 47/KH-UBND Về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối vói cán bộ, công chức phường Ninh Đa.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Ngày 12/02/2019 UBND phường Ninh Đa đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 12/02/2019 về việc cải cách hành chính phường Ninh Đa năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019

Ngày 02/4/2019 UBND phường Ninh Đa ban hành Kế hoạch sô 39/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/19/2021 3:25:10 AM

 
 
 
 
 
Thiết kế website    
 
 
^ Về đầu trang